Rådgivningsydelse og pris

Byggeprocessens 7 faser

Hvad kræver netop dit projekt?

Hos m4 Arkitekter hjælper vi dig trygt gennem alle byggeprocessens 7 faser. Omfanget af f.eks. arkitektrådgivning, byggeteknisk og brandrådgivning er meget individuelt fra projekt til projekt. Vi giver derfor altid en grundig introduktion til alle faser og sikrer, at al byggerådgivning tilpasses netop dit byggeprojekt.

Byggefaser

Kort om faseydelserne

Tillægsydelser

Det er karakteren og omfanget af dit projekt, der er afgørende for, hvilke ydelser vi anbefaler dig efter en Ide-workshop:

Vi inddrager, efter behov og aftale, 3-parts rådgivning, som eksempelvis:

 • Havearkitektur eller
 • Møbel- og belysningsdesign

Dit byggeprojekt tager for alvor form nu, og vi begynder nu at visualisere dit byggeprojekt.

I den forbindelse skal flere ting afklares og følgende tiltag kan derfor blive relevante, hvis de ikke allerede er udført:

Det er også i denne fase vi, hvis nødvendigt for dit projekt, anbefaler 3-parts rådgivning som:

 • Landinspektørarbejder herunder gennemgang af servitutter
 • Geotekniske undersøgelse herunder miljøscreening
 • Brandrådgivning klasse 3-4

I denne fase søges kommunen om byggetilladelse - hvis dit projekt kræver det.

Det altid en god idé at få afklaret kravene hos de lokale myndigheder, da reglerne kan variere fra kommune til kommune.

Det er også i denne fase vi, hvis nødvendigt for dit projekt og endnu ikke udført, skal have 3-parts rådgivning som:

 • Landinspektørarbejder herunder gennemgang af servitutter
 • Geotekniske undersøgelse herunder miljøscreening
 • Statiske beregninger
 • Certificerede statiske beregninger
 • Brandrådgivning klasse 3-4

I denne fase går dit byggeprojekt fra de kreative faser til de mere tekniske faser. En projektering er en detaljeret plan for byggeriet, som inkluderer teknisktegninger, design og beregninger, materialevalg og koordinering med andre involverede.

Det er også i denne fase vi, hvis nødvendigt for dit projekt og endnu ikke udført, skal have 3-parts rådgivning som:

 • Statiske beregninger
 • Certificerede statiske beregninger

Nu bevæger dit projekt sig over i udførelsesfasen. Det er derfor først nu vi udarbejder et udkast til din hovedentreprisekontrakt, som tilføjes det komplette udbudsmateriale, som normalt udarbejdes i projektfasen

Det er i denne fase vi, skal have fat i entreprenører og håndværkere som vil sende udbudsmaterialet til for at få tilbud på dit byggeprojekt.

Nu hvor du har valgt den entreprenør, der skal udføre dit boligprojekt, er det tid til at vælge en tilsynsførende til at føre kontrol og tilsyn med projektet.

Vælger du os som din tilsynsførende, vil vi sammen med dig vurdere og fastsætte omfanget af din kontrol- og tilsynsplan, inden byggeriet påbegyndes.

Det er også i denne fase vi igen, hvis nødvendigt, skal have fat i 3-parts rådgivning:

 • Landinspektørarbejder herunder afsætningsplan

Har dit boligprojekt fra start krævet en byggetilladelse så hjælper vi dig med at dokumentere, at dit projekt er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelle krav, der er fastsat i byggetilladelsen.

Det er også i denne fase vi igen, hvis nødvendigt, skal have fat i 3-parts rådgivning:

 • Landinspektørarbejder herunder IBS-attest
 • Brandrådgivning klasse 3-4

Kort om faseydelsen

Tillægsydelser

Det er karakteren og omfanget af dit projekt, der er afgørende for, hvilke ydelser vi anbefaler dig efter en Ide-workshop:

Vi inddrager, efter behov og aftale, 3-parts rådgivning, som eksempelvis:

 • Havearkitektur eller
 • Møbel- og belysningsdesign

Hvad koster et byggeprojekt?

Prisen på et byggeprojekt kan ikke fastsættes fra starten i og med den udvikler sig i løbet af din beslutningsproces og de valg/fravalg du vil stå overfor i byggeprocessen. Se nedenfor, hvorledes prisen dannes i løbet af de 7 byggefaser. 

Byggefaser

Kort om ydelsen

Prisdannelse

Baseret på de indledende samtaler modtager du en grov vurdering af kvadratmeter-priserne på håndværkerudgifterne for enkelt projektdele.

Nu udarbejdes et detaljeret økonomisk overslag over de samlede projektomkostninger. Dette økonomiske overslag vil ændre sig, efterhånden som flere detaljer bliver afklaret, herunder dine beslutninger om, hvad der skal inkluderes og udelukkes.

Estimatet på projektets samlede pris i det økonomiske overslag kan ændre sig, hvis din kommune har lange behandlingstider, strammere eller lempeligere krav ift. bygningsreglementet og lokalplanerne.

Ved udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale justeres det økonomiske overslag for sidste gang, hvilket er arkitektens mest præcise estimat på projektets samlede pris.

Det tætteste vi kommer på den endelige pris for det samlede byggeprojekt, er når du som bygherre har valgt at acceptere en tilbudspris fra en entreprenør.

For at sikre, at pris, kvalitet og alle krav overholdes, og at dokumentation indhentes, føres der tilsyn på byggeriet.

For at få glæde af din investering skal du have en ibrugtagningstilladelse fra kommunen, hvor alle krav og dokumentation være opfyldt

Hvad koster et byggeprojekt?

Prisen på et byggeprojekt kan ikke fastsættes fra starten i og med den udvikler sig i løbet af din beslutningsproces og de valg/fravalg du vil stå overfor i byggeprocessen. Se nedenfor, hvorledes prisen dannes i løbet af de 7 byggefaser.

Hvorfor professionel rådgivning?

Hos m4 Arkitekter brænder vi for at tegne personlige hjem, hvor der er plads til dig og det, du drømmer om. Derfor har det været vigtigt for os at samle vores erfaring og lave en klar og tryg byggeproces.

Dit projekt kan tage mange former og størrelser, og vil af den grund kræve mere eller mindre hjælp fra os i forhold til arkitektrådgivning, byggeteknisk rådgivning og eksterne ydelser fra bl.a. landmåler, geotekniker og landskabsarkitekt.

Vores rådgivningsydelser er hovedsageligt dele af en proces og i forlængelse eller parallelt af hinanden. Med nedenstående er målet at du får et godt indblik i de typiske ydelser der kan kræves for et byggeprojekt, ombygning/renovering eller nybyggeri - hvad enten det er os du ønsker arkitekt og byggeteknisk hjælp hos eller et andet rådgivningsfirma.

Siden 2001 har vi tegnet huse og lejligheder for private boligejere, og vores omhu og dedikation er allerede kommet mange til glæde. Og med flere hundrede projekter i bagagen er vi sikre på, at vi også kan hjælpe dig sikkert i hus.

Boligejer i det nyrenoverede hus fra 1960'erne

Skimmelramt parcelhus forvandlet til 2-etagers drømmevilla

Boligejercase Huset var hårdt angrebet af skimmelByggeprojektet startede med det værst tænkelige udgangspunkt. Parcelhuset var hårdt angrebet af fugt, skimmel og råd under gulvet og i taget, og familien havde startet en forsikringssag. Vejen til en drømmevilla virkede lang.Familien kontaktede m4 Arkitekter for at få rådgivning og hjælp til den omfattende ombygning og renovering af huset.Arkitekten…

Herlighedsværdien steg, og varmeregningen faldt

Boligejercase Tidligere tilbygning blev erstattet med en nyFamilien i Hovedstadsområdet drømte om at få renoveret og opdatereret deres murermestervilla fra 1950. De tog derfor kontakt til m4 Arkitekter for at få rådgivning og idéer til at komme videre med projektet.Arkitekt Morten Dalsgaards løsning indebar til dels, at den tidligere tilbygning blev erstattet med en ny.Derudover blev…