Rådgivningsydelse og pris

Varmetabsberegning

Forside » Varmetabsberegning

Er en varmetabsberegning et krav for dit projekt?

Hvis du vil renovere eller ændre din bolig, kan det være nødvendigt at lave en varmetabsberegning for at vurdere energiforbruget og energieffektiviteten. Kravet om en varmetabsberegning afhænger af projektets størrelse og karakter, og det er vigtigt at undersøge lokale regler og krav.
Er du i tvivl om dit boligprojekt?

Se hvad varmetabsberegning omfatter

1. Eksisterende varmekilder og -økonomi

Før din varmetabsberegning udarbejdes, vil vi typisk afdække boligens konstruktioner og isoleringsforhold samt de eksisterende varmekilder og opvarmningsmetoder.

Dette giver et overblik over boligens nuværende varmetab og energiforbrug, som er vigtigt for at kunne identificere mulighederne for forbedring og optimering.

En varmetabsberegning kan identificere områder i dit hjem, hvor der er store varmetab og hvor isoleringen kan forbedres

2. Udarbejdelse af varmetabsberegning

Din varmetabsberegning vil typisk blive udarbejdet i forbindelse med dit skitseforslag eller i ansøgningsfasen.

  • Vi måler primært en bygningskonstruktions basale isoleringsevne i U-værdier
  • Vi måler og vurdere ligeledes bygningens forskellige bygningsdele

Beregningerne tager hensyn til din bygnings konstruktioner og isoleringsforhold samt de eksisterende varmekilder og opvarmningsmetoder.

Varmetabsberegningen skal indgå i det materiale, der fremsendes til kommunen sammen med din myndighedsansøgning om byggetilladelse.

Mindre ændringer som maling af vægge og udskiftning af gulvbelægning kræver typisk ikke en byggetilladelse. Men større ændringer, såsom tilbygninger, ændringer i bærende konstruktioner eller ændringer af en bygnings anvendelse, vil normalt kræve en byggetilladelse.

Pris for en varmetabsberegning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for en varmetabsberegning vurderes og aftales på forhånd.

Pris for en varmetabsberegning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for en varmetabsberegning vurderes og aftales på forhånd.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad er en varmetabsberegning?

En varmetabsberegning er en beregning, som anvendes primært ved tilbygninger, hvor du har behov for at få vurderet, hvor godt nye bygningsdele kan holde på varmen.

U-værdien er den primære faktor, der måles i varmetabsberegningen, og den angiver, hvor effektivt en bygningsdel, såsom en ydervæg eller et tag, kan holde på varmen. Jo lavere U-værdi, jo bedre isoleringsevne har bygningsdelen.

--- Læs mere ---

De originale matte glaspartier er erstattet af klart trelags glas.

Hvorfor skal der laves en varmetabsberegning?

Ved tilbygninger eller større renoveringsprojekter vil en varmetabsberegning normalt være påkrævet for at opfylde gældende krav til energieffektivitet og lavt energiforbrug, og den kan også bruges til at dimensionere gulvvarme og radiatoranlæg.
  1. Reducere energiforbruget: En varmetabsberegning kan identificere områder i dit hjem, hvor der er store varmetab og hvor isoleringen kan forbedres, hvilket kan reducere dit energiforbrug og dermed også dine varmeomkostninger.
  2. Forbedre indeklimaet: En korrekt udført varmetabsberegning kan også give dig en bedre forståelse af, hvordan dit hjem opvarmes, og hvordan dette påvirker indeklimaet. Det kan hjælpe dig med at justere din opvarmning og ventilation, så du opnår et sundt og behageligt indeklima.
  3. Opnå byggetilladelse: Hvis du planlægger at bygge til eller foretage større renoveringer, kan en varmetabsberegning være påkrævet for at opnå byggetilladelse fra kommunen.
  4. Forbedre boligens værdi: En veldokumenteret varmetabsberegning kan også bidrage til at forbedre din boligs værdi og appel på markedet, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at sælge den.
  5. Sikkerhed: En varmetabsberegning kan give dig en bedre forståelse af, om dit hjem er sikkert og sundt at bo i, og om der er behov for yderligere renoveringer eller opgraderinger for at opretholde sikkerheden.

Byggeteknisk team

Bygningskonstruktør MAK, bygningssagkyndig, energikonsulent, certificeret brandrådgiver og snedker

Jesper Stensen

M: 24 42 74 12

M: js@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Rasmus Bøgedahl

M: 26 14 16 95

M: rb@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK, tømrer og brandrådgiver

Lasse Rasmussen

M: 40 20 08 86

M: lr@m4arkitekter.dk

Ingeniør og tømrer

Torben Skovsgaard

M: 31 22 04 09

M: ts@m4arkitekter.dk

Prisberegner, bygningskonstruktør MAK og tømrer

Anders Weitling Jantzen

M: 40 20 51 35

M: aj@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør praktikant

Frederik Gram Rostrøm

M: fr@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK

Mads Rasmussen

M: 40 20 28 19

M: mr@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Thomas Winkel Abrahamsen

M: 40 20 08 73

M: twa@m4arkitekter.dk