Rådgivningsydelse og pris

Projekt

Se hvad et projekt indeholder

1. Opstartsmøde

I denne fase går dit byggeprojekt fra de kreative faser til de mere tekniske faser. Først starter vi med at planlægge dit byggeri ved at afholde et vigtigt opstartsmøde på byggeadressen. Mødet kan tage 2-4 timer afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet. På mødet vil vores arkitekt og konstruktør gå igennem dit byggeprojekt med dig og indsamle informationer om mål, forhold, og valg, som vil blive brugt i det videre arbejde.

Vi vil også undersøge, om der er eksisterende fejl og mangler på den eksisterende bygning, som kan inddrages i den samlede løsning og give økonomisk fordel for dig. Efter opstartsmødet vil vi sende dig et detaljeret notat, som beskriver, hvordan vi vil håndtere opgaven. Med opstartsmødet på plads kan vi nu begynde projekteringen, herunder tegninger og arbejdsbeskrivelser.

 1. Vi vurderer, hvor meget der skal renoveres eller udbygges (tilbygning / 1. sal).
 2. Vi går hvert enkelt rum og bygningsdel igennem sammen med dig.
 3. Vi diskuterer fordele og ulemper ved de ønskede materialer og deres indvirkning på indeklimaet.
 4. Vi gennemgår de tekniske installationer, såsom dræn, kloak, regnvandshåndtering, varmeinstallationer (radiator og/eller gulvvarme samt opvarmningsenhed), vandinstallationer og elinstallationer.
 5. Vi diskuterer, hvordan vi kan sikre et godt indeklima i din bolig, for eksempel med akustikløsninger, potentielle problemer med temperaturregulering og behovet for automatisk udluftning og solafskærmning.
 6. Vi vurderer mulighederne for energioptimering og forbedringer af bygningsdele og installationer i forbindelse med din renovering, ombygning eller tilbygning.
 7. Vi gennemgår bygningen for eventuelle skader og fejl, der bør medtages i renoverings-, ombygnings- eller tilbygningsprocessen.
 8. Vi vurderer hvilke tredjepartsrådgivere som skal indarbejdes i materialet: landinspektører, geoteknikere, ingeniører, brandrådgivere, indretnings- og/eller havearkitekter, belysningsrådgivere og arkitekter og ved nedrivning af større bygninger, certificeret miljørådgiver.
 9. Til sidst på mødet opmåles ejendommen og fotoregistreres i dokumentationsøjemed og for at kunne udarbejde tegningsmateriale og beskrivelser til det videre forløb.
I denne fase går dit byggeprojekt fra de kreative faser til de mere tekniske faser. Først starter vi med at planlægge dit byggeri ved at afholde et vigtigt opstartsmøde på byggeadressen.

2. Byggetegninger, entreprise- og arbejdsbeskrivelser

Byggetegninger og entreprise- og arbejdsbeskrivelserne udgør et omfattende materiale, der danner grundlag for et entydigt udbudsmateriale. Det er vigtigt at udarbejde tegningsmaterialer, som alle involverede parter kan forstå, herunder bygherre, håndværkere og entreprenører. Dette kræver ofte flere tegninger og tilhørende arbejdsbeskrivelser, men det mindsker risikoen for misforståelser og sikrer en mere smidig byggeproces.

Vi anvender et 3D-program (Revit), hvor alt kan præsenteres fra flere vinkler og således giver en god forståelse for, hvad der kan lade sig gøre. Denne metode gør det også muligt at fange eventuelle fejl tidligt i processen, hvilket er med til at sikre en problemfri proces i forhold til løsninger og økonomi.

Flere af de tegninger, der udarbejdes, afspejler også krav fra kommunerne i forbindelse med færdigmeldingen, som du kan læse mere om i fasen Færdigmelding. Det skal dog bemærkes, at dette kun er relevant for projekter, der kræver en byggetilladelse.

Når vi overordnet taler om tegnings- og beskrivelsesmaterialer, så drejer det sig om:

1. Tegninger af eksisterende forhold,
2. Tegninger der viser, hvor der er laves forandringer på eksisterende bygning og endelig
3. Tegninger af det fremtidige resultat

NB: For alle tegninger og beskrivelser gælder, at de kun udarbejdes, hvor m4 Arkitekter vurderer, at det er relevant ift. projektet.

Nedenfor er oplistet væsentlige punkter, der udarbejdes.

Eksisterende forhold

 • Byggetegninger: Bygningens eksisterende forhold
 • Situationsplaner: Bygninger, deres udformning og disponering på matriklen
 • Plantegninger: Bygningens etager (eks. kælder, stue og 1. sal), disponering af etagerne, de enkelte rum og deres størrelse samt placering af trapper inde og ude, døre og vådrum (eks. bad, wc, bryggers og køkken)
 • Facadetegninger: Bygningens højde og placering af døre/vinduer, kviste, ovenlysplaceringer, udsmykning (eks. gesimser, stik, skråsten og udhæng), udhæng, trapper, gelænder m.m.

Forandring og nedbrydning

Der udarbejdes nedbrydningstegninger og forklaringer alle de steder hvor det er besluttet, at der skal nedbrydes: på matriklen, ejendommen, bygninger eller bygningsdele. Nedbrydningerne angives/indtegnes f.eks. på:

 • Facadetegninger
 • Plantegninger og
 • Situationsplaner

Fremtidige forhold

 • Byggetegninger: Ændringer på eksisterende forhold
 • Situationsplaner: Ændringer på bygningens udformning og disponering på matriklen
 • Plantegninger: Ændringer på plan/etager, etablering/blænding af vinduer og dørhuller, efterisolering, ændring af loft og gulvopbygning, indretning af rum, bad, køkken og bryggers, placering af nye vægge, placering af nye bæringer og søjler, placering af radiatorer, ventilationsudsugning, aftræk og ventiler (udluftningsløsninger)
 • El-planer: Disponering og placering af afbrydere og stikkontakter, lampeudtag, udvendige lamper, stik, røgalarmer, lysdæmpere, internet, antennestik, strøm til ventilation, tekniske installationer som gasfyr, varmepumper m.m. (ikke hvordan ledningerne trækkes)
 • Maler-planer: Hvilke rum, bygningsdele, overflader m.m. der skal behandles. Herunder trapper, gelænder, lysninger, døre, gerigter, paneler, vinduesrammer, plader, radiator-skjulere m.m. Evt. montering af stuk, rosetter og krummelurer
 • Kloak-planer: Placering af regnvandsledninger, spildevand, brønde, dræn, sandfangsbrønd, spule- og pumpebrønde, vandlås, toilet, gulvafløb, vask, riste, faldstammer, nedløbsrør, højvandslukker. Eksisterende ledninger, ledninger der sløjfes og ledninger der etableres (uden rørdimensioner og fald på ledninger/rør)
 • Vand og varme (VVS): Princip for rørføring og placering af radiator-fordeler, shunt, stigerør, opvarmningsenhed (gas, fjernvarme, olie og varmepumpe, vandvarmer/beholder og veksler) (viser ikke rørdimensioner og -type, samt materialer - dette fortages af en autoriseret VVS-installatør ved større renoveringer)
 • Opstalter: disse tegninger laves af badeværelser og køkkener og viser placering af sanitet, amartur, spejle, bruseniche, vægge, døre, udsugning, afløb, fald på gulv mod afløb. Dette kan eks. også omfatte en New Yorker-væg, vasketøjsskakt, reol, bænk, radiatorskjuler og andre specielle løsninger udført af eks. en snedker
 • Facadetegninger: Ændringer på eksisterende forhold, som også angivet under plantegninger
 • Detaljetegninger: Her zoomes der ind på udvalgte og væsentlige bygningsdele for herved at vise, hvordan lag opbygges og knudepunkterne udføres

Generel entreprisebeskrivelse

Der bliver udarbejdet en omfattende "Generel entreprisebeskrivelse" til entreprenøren og håndværkerne, som kort forklaret opstiller omfattende krav og regler for håndtering af byggeriet - herunder kan bl.a. nævnes: ingeniørprojekt, planlægning og styring, materialehåndtering, nedrivning og affaldshåndtering, arbejdsmiljø og tilsyn.

Projektbeskrivelse
I forbindelse med tegningsmaterialet udarbejdes der specifikt arbejdsbeskrivelser til dit projekt/byggeri, som tillæg til den generelle beskrivelse.

I projektbeskrivelsen finder vi også en oversigt over de kontaktpersoner der er tilknyttet projektet. 

3. Materialeliste

Materialelisten er en liste over alle de materialer, der skal bruges i dit byggeri, såsom gulve, vægge, tagbelægning, bordplader, toiletbrætter, håndtag og meget mere. Det er vigtigt, at du som bygherre bruger tid på materialelisten. Du vil blive overrasket over, hvor mange valg, der skal træffes i forbindelse med dit projekt. Vi kan hjælpe med anbefalinger, men det er i sidste ende dit valg.

For eksempel, hvis du ønsker flisegulve, vil du skulle beslutte dig for:

 • Størrelse på flisen
 • Tykkelse og anvendelse af flisen
 • Producenten af flisen
 • Udlægningsmønsteret
 • Fuge-bredde og farve
 • Sokkel-flise og højde

Vi vil allerede fra starten af Ide-workshoppen drøfte de første materialevalg med dig, frem til vi sender projektet i udbud til entreprenør og håndværker.

I projektfasen udarbejder vi et udkast til en materialeliste baseret på drøftelserne med dig og de materialer, vi anbefaler. Denne liste vil blive sendt til dig, så du kan justere og tilføje dine ønsker. Det er vigtigt, at du træffer beslutninger omkring materialer, så du kan sikre, at de er inkluderet i dit projekt.

Materialelisten vil ikke indeholde tekniske specifikationer, men kun producentnavn, farve, type(r) og link og foto, hvis de er tilgængelige. En klar og entydig materialeliste vil sikre, at du får en nøjagtig pris på dit byggeri, da entreprenør og håndværker kan tage højde for alle parametre i deres endelige pris.

Materialelisten er en vigtig del af dit byggeprojekt og udarbejdes specifikt til netop dit projekt.

Listen opdeles i udvendige og indvendige materialer.

Udvendig materialeliste:

 • Facademateriale, puds og farve, udsmykning, sålbænk etc.
 • Tagbelægning, tagrender, nedløb etc.
 • Vinduer og døre, hængsler, farve etc.
 • Trapper og gelænder, hegn, udvendige lamper, porte etc.

Indvendig materialeliste:

 • Generelle materialer for boligen, såsom døre, tapet, farve, fodpaneler, gulve etc.
 • Specifikke materialer for bygningsdele og rum, såsom dørhåndtag, vinduesplader, spots etc.
 • Hvert rum bliver udspecificeret ift. valg af eks. andre overflader og inventar, der kunne være en anden farve eller skabstype.

Det er vigtigt, at du bruger tid på at gennemgå og vælge materialer til din materialeliste, da dette vil påvirke både udseende og pris på dit byggeri. Vi kan hjælpe dig med anbefalinger, men det er i sidste ende dig, som tager beslutningerne.

Ved at have en klar og entydig materialeliste vil entreprenør og håndværkere kunne tage højde for alle parametre i deres endelige pris på dit byggeri.

Made a mano-fliser på badeværelset, gulvafløb
Smukke materialer i entreen
Mursten og sort træ, materialer brugt til tilbygning til rækkehus
Træterrasse og sortmalede trælister, tilbygning til rækkehus

4. Komplet beskrivelse til udførelse og udbud

Når alle ovenstående punkter, byggetegninger, entreprise- og arbejdsbeskrivelser samt materialeliste er udarbejdet og samlet, så kalder vi dette et "Komplet udbudsmateriale".

Det komplette udbudsmateriale kan nu anvendes til at sende projektet/opgaven i udbud og indhente sammenlignelige tilbud fra forskellige udvalgte og bydende entreprenører og håndværkere.

Pris for et projekt

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for dit Projekt aftaler vi normalt på forhånd.

Pris for et projekt

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for dit Projekt aftaler vi normalt på forhånd.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad er et Projekt?

Hvis du planlægger at bygge om i dit hjem, kan du have brug for at få udarbejdet en projektering efter de indledende kreative faser. En projektering er en detaljeret plan for byggeriet, som inkluderer teknisktegninger, design og beregninger, materialevalg og koordinering med andre involverede i projektet.

--- Læs mere ---

Hvorfor er det relevant at projektere?

I sidste ende er det vigtigt at huske, at projektering er en vigtig del af ethvert byggeprojekt, og det er en god investering at få professionel hjælp til at sikre, at projektet er veludført og lever op til dine forventninger og bygningsreglementet.

 1. Byggetegninger: Ved hjælp af visuelle byggetegninger og detaljerede arbejdsbeskrivelser kan du få et klart billede af, hvordan dit færdige byggeprojekt vil se ud og sikre, at det opfylder dine behov og ønsker.
 2. Undgå ekstra udgifter: Ved at have en detaljeret entreprise- og arbejdsbeskrivelse kan du undgå fejl og misforståelser under byggeprocessen, som kan føre til forsinkelser og ekstra omkostninger.
 3. Love og regler: Det er vigtigt at sikre, at dit projekt overholder relevante love og regler. Ved at inkludere krav til byggematerialer, brand- og sikkerhedsforanstaltninger og energikrav i dine planer, kan du sikre, at dit projekt er sikkert og bæredygtigt.
 4. Detailplanlægning: En detaljeret planlægning og budgettering af dit projekt på forhånd kan hjælpe dig med at undgå overraskelser senere. Ved at have en klar entreprise- og arbejdsbeskrivelse i dine planer, kan du få en mere præcis pris på dit projekt og undgå overskridelser af dit budget.
 5. Kommunikation på tværs: Ved at samarbejde med en professionel projektrådgiver eller et arkitektfirma, kan du drage fordel af deres ekspertise og rådgivning under hele processen. Dette kan hjælpe dig med at udarbejde en plan, der er tilpasset dine behov og ønsker og sikre, at dit projekt bliver en succes.
Japansk-inspireret gårdhave

Hvad koster det at projektere?

Prisen for projektering afhænger af projektets størrelse, kompleksitet og omfang, hvilket kan gøre det vanskeligt at give et præcist estimat på antallet af timer, der vil blive brugt på at udarbejde en projektering, og dermed den samlede pris.

Derfor udarbejder vi et individuelt økonomisk overslag baseret på vores mange års erfaring med at arbejde på byggeprojekter for private boligejere. Dette overslag vil blive udarbejdet i forbindelse med dit Skitseforslag, og det vil give dig en præcis idé om prisen på din projektering.

Her kan du læse mere om,
hvad et Skitseforslag indeholder