Rådgivningsydelse og pris

Færdigmelding

Er færdigmelding relevant for dig?

Hvis du har fået udført bygningsarbejde på din ejendom, som kræver tilladelse fra myndighederne, skal du give en erklæring til myndighederne - det kaldes en "Færdigmelding". Den er vigtig fordi den godkender, at arbejdet er færdigt, og at din ejendom opfylder krav og forskrifter. 

Får du ikke en godkendelse kan du ikke få en ibrugtagningstilladelse, og det kan påvirke din forsikringsdækning, skattefradrag og eventuelle fremtidige salg af ejendommen.

Er du i tvivl om dit boligprojekt?

Se hvad en færdigmelding indeholder

1. Når dit projekt kræver færdigmelding

Har dit boligprojekt fra start krævet en byggetilladelse så hjælper vi dig med at dokumentere, at dit projekt er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelle krav, der er fastsat i byggetilladelsen.

For at udarbejde dokumentationen til en færdigmelding kræves indgående kendskab til byggelovgivningen, byggeprocessen, tekniske forhold og håndværksmæssig udførelse.

 • Hvis du bygger om eller til din lejlighed, vil hver 10. sag blive udtrukket til stikprøvekontrol.
 • Det kræver et indgående kendskab til byggelovgivningen, selve byggeprocessen, de tekniske forhold og den håndværksmæssige udførelse at udarbejde det nødvendige materiale.
 • Der skal udarbejdes en rapport med oplysningerne, som skal sendes til kommunens byggesagsbehandlere til godkendelse.
Bemærk venligst!
På grund af det omfattende materiale, der kræves til dokumentation og indsamling gennem hele byggeprocessen og frem til færdigmeldingen, kan vi, af forsikringsmæssige årsager, kun tilbyde denne ydelse til bygherrer, der har benyttet m4 Arkitekters byggefaser.

2. Dokumenter til myndighederne

De seneste år har myndighederne skærpet kravene til dokumentation ifm. færdigmeldelse af boligprojekter. Det kræver omfattende dokumentation, som skal indsamles før, under og efter udførelsen af projektet, herunder dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning og byggetilladelse.

Med vores viden om dit byggeprojekt og vores erfaring og tekniske ekspertise er det muligt for os at sørge for al den rette dokumentation samt evt. opfølgende dialog med myndighederne.

Ifølge Bygningsreglementet BR18, § 40, stk. 2 er det nødvendigt at du kan dokumentere og fremsende følgende:

 1. En erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet.
 2. Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i den færdige bygning. Dokumentationen skal bestå af alt relevant materiale for byggearbejdet, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger mv.
 3. Der skal fremsendes dokumentation for, hvordan specifikke niveauer er fastsat på baggrund af bygningsreglementets funktionskrav og hvordan de specifikke niveauer eller detailkrav i bygningsreglementet opfyldes. Bygningsreglementet indeholder en række funktionelle krav, som fastlægger minimumskravene til forskellige aspekter af byggeriet, såsom brandsikkerhed, energieffektivitet, indeklima, lydisolering osv. For at få godkendt en færdigmelding, skal man dokumentere, hvordan man har opfyldt disse funktionskrav.
 4. Der skal også udarbejdes en drift- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer i henhold til § 80 (afløbsinstallationer), § 328 (Energiforsyning), § 392 (installationer til varme- og køleanlæg), § 419 (Vandinstallationer) og § 452 (Ventilation).

Det er vigtigt at påpege, at hvis dokumentationen ikke er tilstrækkelig, kan det medføre forsinkelser i processen og endda en afvisning af din færdigmelding.

Det er også vigtigt at have i tankerne, at en rådgiver eller en entreprenør, der ikke har deltaget i byggeprocessen, stadig kan udarbejde dokumentationen, så længe de har det nødvendige kendskab, dokumentation og kompetencer til at udarbejde færdigmeldingen korrekt og fyldestgørende.

Det er også værd at bemærke, at kommunen kan beslutte at gennemføre en stikprøvekontrol af færdigmeldingen for at sikre, at dokumentationen er korrekt og tilstrækkelig.

3. Ibrugtagningstilladelse

Når din færdigmelding og den tilhørende dokumentation er blevet godkendt hos kommunen, modtager du en ibrugtagningstilladelse.

Ibrugtagningstilladelsen er en tilladelse fra kommunens byggesagsbehandlere, som giver dig lov til at tage din bolig i brug.

Pris for en færdigmelding

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for en Færdigmelding er typisk 6 timer.

Pris for en færdigmelding

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for en Færdigmelding er typisk 6 timer.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad er en færdigmelding?

En færdigmelding er en erklæring, som boligejere skal indsende til myndighederne, når de har afsluttet et byggeprojekt. Det er et vigtigt dokument, som viser, at byggeriet er udført i overensstemmelse med gældende byggelovgivning og -regler.

--- Læs mere ---

Nybygget palævilla i to etager, hvidpudset og med sorte døre og vinduesrammer

Hvorfor er færdigmeldingen afgørende for dig?

En færdigmelding er en erklæring, der dokumenterer at dit byggeri er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelle krav i din byggetilladelse. Hvis man ikke får en sin færdigmelding godkendt, kan det få alvorlige konsekvenser.
 1. Ulovligt byggeri: Hvis din færdigmelding ikke godkendes, kan dit byggeri blive betragtet som ulovligt og dermed ikke opfylde de krav og standarder, der er fastsat af myndighederne. Dette kan resultere i alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser for dig.
 2. Bøder og tvangsbøder: Det kan føre til bøder og tvangsbøder fra myndighederne for at du ikke har fulgt reglerne og kravene i byggetilladelsen.
 3. Problemer ved videresalg: En bolig eller ejendom, der ikke har en gyldig færdigmelding, kan være sværere for dig at sælge eller overdrage til en anden person.
 4. Forsikringsproblemer: Hvis dit byggeri er ulovligt eller ikke har en godkendt færdigmelding, kan det påvirke din forsikringsdækning eller endda annullere ens forsikringspolice helt.
 5. Risiko for nedrivning: Hvis dit byggeri ikke opfylder kravene i byggetilladelsen, kan myndighederne kræve nedrivning af dele eller hele byggeriet.

Byggeteknisk team

Bygningskonstruktør MAK, bygningssagkyndig, energikonsulent, certificeret brandrådgiver og snedker

Jesper Stensen

M: 24 42 74 12

M: js@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Rasmus Bøgedahl

M: 26 14 16 95

M: rb@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK, tømrer og brandrådgiver

Lasse Rasmussen

M: 40 20 08 86

M: lr@m4arkitekter.dk