Rådgivningsydelse og pris

Tilsyn

Forside » Tilsyn

Se hvad et tilsyn omfatter

1. Planlægning og omfang af tilsyn

Nu hvor du har valgt den entreprenør, der skal udføre dit boligprojekt, er det tid til at vælge en tilsynsførende til at føre kontrol og tilsyn med projektet.

Vælger du os som din tilsynsførende, vil vi sammen med dig vurdere og fastsætte omfanget af din kontrol- og tilsynsplan, inden byggeriet påbegyndes.

Derefter planlægges et opstartsmøde med din entreprenør for at afstemme alle indsatser og dokumenter der indgår i kontrol- og tilsynsplanen.

Omfanget af opgaverne og indsatsen afhænger af projektets størrelse, kompleksitet, kritiske bygningsdele og dine ønsker til tilsynsførendes indsats i forhold til:

 • Kontrol og tilsyn
 • Aftale og tilsynsplan
 • Referater af byggemøder
 • Tilsynsnotater
 • Stadereporter (byggeriets fremdrift) og mangellister
 • Dokumenter til færdigmelding
Planlægning og omfang af tilsyn

2. Udførelse af tilsyn på byggepladsen

Vi fører løbende kontrol og tilsyn med byggeriet for at sikre, at det opføres som forventet og undgå fejl og mangler.

Vi taler både jeres og entreprenørens sprog og fungerer som rådgiver og ekspert i arbejdet mellem jer og entreprenøren. Vi hjælper med at træffe de rette beslutninger om leverancer og orderbekræftelser fra tredjeparts leverandører.

 • Vi fører løbende kontrol af alle detaljer, som har betydning for byggeriet.
 • Vi godkender delbetalinger til entreprenøren, når arbejdet er udført tilfredsstillende.
 • Når byggeriet er færdigt, kontrollerer vi for fejl og mangler.
 • Vi forhandler og vurderer ekstra opgaver og tilvalg.
 • Vi sikrer korrekt udførelse af ændrede løsninger ved at beskrive og kontrollere dem.
Udførelse af tilsyn på byggepladsen

3. Afleveringsforretning

Efter færdiggørelsen af byggeprojektet vil vi foretage en grundig inspektion for at sikre, at alt er i overensstemmelse med kontrakten og lovgivningen.

Hvis der er fejl eller mangler, vil slutbetalingen til entreprenøren blive tilbageholdt, indtil de er rettet. Når afleveringsforretningen er afsluttet, og manglerne er rettet, kan vi gå videre til Færdigmelding, hvor vi indsender dokumentation til kommunen for at opnå ibrugtagningstilladelse, som er en juridisk godkendelse af, at byggeriet opfylder alle krav og kan bruges som planlagt.

Afleveringsforretning

Pris for et tilsyn

Timepris kr. 1.750,- inkl. moms

Prisrammen for dit Tilsyn aftaler vi på forhånd eller laver på medgået tid.

Pris for et tilsyn

Timepris kr. 1.750,- inkl. moms

Prisrammen for dit Tilsyn aftaler vi på forhånd eller laver på medgået tid.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad betyder det at føre tilsyn?

At føre tilsyn i byggeriet betyder at have en uafhængig person til at kontrollere byggeriet og sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med den kontrakt der er indgået med entreprenøren og de gældende byggeregler og -standarder.

--- Læs mere ---

Modernisering af mørk baggårdslejlighed, går helt i detaljen.

Hvorfor føre tilsyn?

En effektiv og sikker udførelse af dit byggeprojekt kræver en god planlægning og organisering af tilsyn og kontrol, som bør udføres undervejs i byggeriet.
 1. Sikre overholdelse af lovgivning: Kontrol og tilsyn er vigtigt for at sikre, at dit byggeri overholder alle relevante love og regulativer. For eksempel kan en tilsynsførende sikre, at der ikke bliver brugt farlige materialer, som kan udgøre en sundhedsrisiko for dig og din familie, som skal opholde sig i bygningen.
 2. Forebygge fejl og mangler: Kontrol og tilsyn kan hjælpe med at forebygge fejl og mangler i byggeriet. Tilsynsførende kan opdage eventuelle fejl eller mangler tidligt i processen og få dem rettet inden det er for sent.
 3. Sikre kvalitet og holdbarhed: Kontrol og tilsyn kan hjælpe med at sikre, at dit byggeri er af høj kvalitet og holdbart. Tilsynsførende kan sikre, at materialer og konstruktioner er af god kvalitet og korrekt monteret, hvilket kan øge bygningens levetid og mindske risikoen for skader.
 4. Sikrer overholdelse af tidsplanen: Kontrol og tilsyn kan hjælpe dig med at sikre, at byggeriet udføres til tiden. Dette kan reducere risikoen for forsinkelser og eventuelle bøder eller erstatningskrav, som kan pålægges ved overskridelse af tidsplanen.

 5. Reducerer risikoen for juridiske problemer: Kontrol og tilsyn sikrer, at dit byggeri overholder de relevante love og regler. Dette kan reducere risikoen for juridiske problemer eller retssager, som kan føre til betydelige omkostninger og forsinkelser.

Parcelhus fra 1960’erne med vokseværk, med lækre energirigtige detaljer

Byggeteknisk team

Bygningskonstruktør MAK, bygningssagkyndig, energikonsulent, certificeret brandrådgiver og snedker

Jesper Stensen

M: 24 42 74 12

M: js@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Rasmus Bøgedahl

M: 26 14 16 95

M: rb@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK, tømrer og brandrådgiver

Lasse Rasmussen

M: 40 20 08 86

M: lr@m4arkitekter.dk

Ingeniør og tømrer

Torben Skovsgaard

M: 31 22 04 09

M: ts@m4arkitekter.dk

Prisberegner, bygningskonstruktør MAK og tømrer

Anders Weitling Jantzen

M: 40 20 51 35

M: aj@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør praktikant

Frederik Gram Rostrøm

M: fr@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK

Mads Rasmussen

M: 40 20 28 19

M: mr@m4arkitekter.dk