Rådgivningsydelse og pris

Myndighedsansøgning

Forside » Myndighedsprojekt 

Se hvad en myndighedsansøgning indeholder

1. Myndighedsprojekt – STOP OR GO!

I det tilfælde dit projekt kræver en godkendelse fra kommunen, udarbejder vi et myndighedsprojekt, der beskriver dit byggeprojekt.

Formålet er at sikre, at dit byggeri overholder nødvendige krav og restriktioner fra myndighederne for at beskytte dig selv og miljøet og undgå bøder eller krav om nedrivning i fremtiden. Projektet kan også optimere byggeriets udformning og funktionalitet, så det bliver mere effektivt, bæredygtigt og økonomisk rentabelt.

 1. Professionel sparring
 2. Komplette myndighedstegninger
 3. Beskrivelse svarende til myndighedskrav
 4. Lokalplan og bygningsreglementets krav
 5. Byggeriet skal indplaceres i en brandklasse
 6. Byggeriet skal indplaceres i en konstruktionsklasse
 7. Undersøgelse af servitutter (fra landinspektør)

2. Kommunale krav til regnvandshåndtering

I bygge- eller tilbygningsprocessen er det vigtigt at kende kommunens krav til regnvandshåndtering.

Kommunen kan have krav der inkluderer en befæstelsesberegning i ansøgningsfasen for at sikre afløbskoefficienten overholdes. Hvis ikke kravene overholdes, kan en vandbremse ansøges. Regnvandsopsamling, permeable belægninger, dræning og bæredygtige afløbssystemer kan kræves for at reducere oversvømmelser og regnvandsmængden i kloaksystemet.

Overholder dit projekt ikke afløbskoefficienten, så ansøger vi af tekniske årsager samtidig om implementering af en vandbremse.

 1. I det tilfælde at afløbskoefficienten ikke kan overholdes og det ikke er muligt at etablere en faskine eller et bassin, så er det et krav fra kommunen at der etableres en vandbremse.
 2. En ting er kommunens krav, men hvis projektet fra start tager højde for vand kan det være muligt at indtænke løsninger ift. belægning eller haveanlæg m.m.
 3. Faskiner: Priser er ca. 25-35.000 kr.
 4. Regnvandsbremse eller bassin: Priser fra 40-100.000 kr.

3. Indsendelse af ansøgning

Det er blevet mere krævende og tager længere tid at indsende ansøgninger de seneste år. For at sikre en hurtig behandling og overholdelse af kommunernes servicemål, har vi medarbejdere, der løbende kontakter kommunen.

Der er dog yderligere tiltag, man kan gøre for at lette ansøgningsprocessen, som f.eks. at inkludere alle relevante dokumenter i ansøgningen og være opmærksom på eventuelle krav og procedurer.  

Vi står for at håndtere ansøgningsprocessen, da dette sikre en mere effektiv og problemfri indsendelse af myndighedsprojektet.

 1. Ansøgning om byggetilladelse
 2. Evt. andre nødvendige dispensations- eller landzoneansøgninger
 3. Tilbyder at indsende ansøgningen digitalt til Byg og Miljø

Pris for et myndighedsansøgning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for din Myndighedsansøgning aftaler vi på forhånd.

Pris for et myndighedsansøgning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for din Myndighedsansøgning aftaler vi på forhånd.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad er et Myndighedsprojekt?

Når du skal bygge eller renovere din bolig, er det vigtigt at overholde de love og regler, der er fastsat af myndighederne. Et myndighedsprojekt er en samling af dokumenter og tegninger, der beskriver byggeriets planlagte udformning og placering i forhold til de gældende love og regler. 

--- Læs mere ---

Tilbygning til rækkehus, terrasser i mursten og træterrasse ud for forældresoveværelse

Kræver alle projekter en Myndighedsansøgning?

Mindre ændringer som maling af vægge og udskiftning af gulvbelægning kræver typisk ikke en byggetilladelse. Men større ændringer, såsom tilbygninger, ændringer i bærende konstruktioner eller ændringer af en bygnings anvendelse, vil normalt kræve en byggetilladelse. Derfor er det altid en god idé at få afklaret kravene hos de lokale myndigheder, da reglerne kan variere fra kommune til kommune.
 1. Opsætning af et nyt tag eller udskiftning af det eksisterende tag
 2. Tilbygning af ekstra rum eller etablering af en ekstra etage
 3. Ændring af husets facade eller udskiftning af vinduer og døre
 4. Ændring af boligens indvendige struktur, f.eks. ved at fjerne en bærende væg
 5. Udskiftning af varmeanlægget eller VVS-installationer, f.eks. opgradering af badeværelset
 6. Etablering af en swimmingpool eller et badeværelse i kælderen
 7. Opførelse af en garage eller carport på ejendommen
 8. Renovering eller udskiftning af el-installationer, f.eks. opgradering af køkkenet
 9. Etablering af en altan eller terrasse
 10. Etablering af et nyt hegn, mur eller andre former for afgrænsninger på ejendommen
Stålbjælke bærer taget. En ekstra kraftig stålbjælke bærer det levende og også noget tungere tag på tilbygningen.

Byggeteknisk team

Bygningskonstruktør MAK, bygningssagkyndig, energikonsulent, certificeret brandrådgiver og snedker

Jesper Stensen

M: 24 42 74 12

M: js@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Rasmus Bøgedahl

M: 26 14 16 95

M: rb@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK, tømrer og brandrådgiver

Lasse Rasmussen

M: 40 20 08 86

M: lr@m4arkitekter.dk

Ingeniør og tømrer

Torben Skovsgaard

M: 31 22 04 09

M: ts@m4arkitekter.dk

Prisberegner, bygningskonstruktør MAK og tømrer

Anders Weitling Jantzen

M: 40 20 51 35

M: aj@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Thomas Winkel Abrahamsen

M: 40 20 08 73

M: twa@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør praktikant

Frederik Gram Rostrøm

M: fr@m4arkitekter.dk