Befæstelsesgrad

Befæstelsesgrad

Befæstelses-grad

Vi udarbejder befæstelsesgrad, når du skal bygge

Vi udarbejder befæstelsesgrad, når du skal bygge

Hvad omfatter beregning af befæstelsesgrad

Hvad omfatter beregning af befæstelsesgrad

Hvad omfatter beregning af befæstelsesgrad

Vi hjælper dig med at sikre, at dit byggeri holder sig indenfor kommunale krav

Går du med tanker om at bygge til eller bygge nyt hus, så er vigtigt at huske på, at det i de fleste kommuner i dag et krav at få lavet en befæstelsesgradsberegning.
Derfor anbefaler vi, at du får styr på denne beregning.

På grund af klimaforandringer og fordi flere ledninger kobles til de gamle systemer, bliver de offentlige kloakker presset. For at undgå dette, stilles der stadig større krav til den enkelte boligejer.

Fra de fleste kommuner er det således blevet et krav at få undersøgt, om der ledes for meget regnvand til det offentlige kloaksystem. Hvis kommunen kræver, at dette skal eftervises, skal der udføres en afløbskoefficient-beregning.

Kommunale krav til regnvand

  • Der skal laves en analyse af din grunds overflader og hvor tætte disse overflader er.
  • Desuden skal der laves en beregning af, hvor meget vand der ledes til den offentlige kloak - en beregning af afløbskoefficienten.

Din beregning af befæstigelsesgrad omfatter

  • m4 Arkitekter udarbejder afløbskoefficientberegning og overholdes afløbskoefficienten ikke for den pågældende kommune, så er næste skridt at undersøge mulighederne for ”Regnvandshåndtering”. Herunder Regnvandsbremse og faskine.

Afhænger af bygningens dimensioner og matriklens størrelse og beskaffenhed ligger timeforbruget normalt på 5-7 timer. Hvis der eksempelvis anvendes mos-sedum på taget, så sænkes regnvandspresset og virker positivt på din beregning.

Hvorfor beregne befæstelsesgraden

Hvorfor beregne befæstelsesgraden

Kommunerne ønsker at regulere mængden af regnvand, som må afledes direkte til den offentlige kloak. For at reducere antallet og mængden af oversvømmelser i den enkelte kommune, ønsker man derfor at begrænse mængden af regnvand i kloaksystemet.

Da langt de fleste - hvis ikke alle - helårsboliger i Danmark har en tilslutningstilladelse hos en kommune, så er det via denne tilladelse, at man rent praktisk vil regulere afledning af regnvandsmængderne.

I praksis betyder det, at der fra kommunen fastsættes en maksimal befæstelsesgrad eller alternativt en maksimal vandføring, hvis befæstelsesgraden alligevel overskrides.

Den maksimale befæstelsesgrad angiver, hvor stor en andel af et areal (dvs. en bygning, grund, matrikel eller et område), der må have tætte overflader, som afledes til kloak.

Reguleringen har ingen konsekvenser for allerede eksisterende byggeri - den har kun konsekvenser ved nybyggeri og tilbygninger.

Årsagen til dette er, at kommunernes regelsæt for maksimal befæstelsesgrad indtil videre KUN gælder fremadrettet.

Hos m4 Arkitekter har vi hjælper vi dig gerne med at få styr på beregningerne. Vores byggetekniske team har stor erfaring med denne typer beregninger og kan desuden tilbyde god rådgivning om håndtering af regnvand. 

m4 Arkitekter er aktiv medlem af brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder og Danske Boligarkitekter. m4 Arkitekter har gennem årene leveret svar til “Spørg Bolius”, faglig sparring og indsigt til faktaartikler, tips og råd hos Videncentret Bolius.
m4 Arkitekter er aktiv medlem af brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder

Danske Boligarkitekter

m4 Arkitekter har gennem årene leveret svar til Spørg Bolius og givet faglig sparring og indsigt til faktaartikler, tips og råd til Videncentret Bolius

Videncentret Bolius

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.