Rådgivningsydelse og pris

Befæstelsesgrad

Er en Befæstelsesberegning relevant for dig?

Som boligejer er det vigtigt at huske på kravet om en befæstelsesgradsberegning, hvis du overvejer at bygge til eller bygge et nyt hus. En befæstelsesgradsberegning kan hjælpe med at undgå oversvømmelser og skader på ejendommen ved at identificere behovet for justeringer i afløbssystemet.
Er du i tvivl om dit boligprojekt?

Se hvad en befæstelsesgrad drejer sig om

1. Afklaring af kommunale krav til regnvand

Før vi udarbejder en befæstelsesgradsberegning vil vi typisk undersøge de lokale krav til regnvand i din kommune.

Det skyldes, at der i de fleste kommuner nu stilles krav om at få undersøgt, om der ledes for meget regnvand til det offentlige kloaksystem, og dette krav skal eftervises ved en afløbskoefficient-beregning.

1960'er-hus fik tilbygning og smuk indkørsel

2. Beregning af befæstelsesgrad

Befæstelsesgraden beregner vi typisk i ansøgningsfasen, da det skal kunne vises, at byggeriet overholder kommunale krav. Det er primært relevant i forbindelse med tilbygninger, ny første sal og nybyggeri.

Beregning af befæstelsesgrad omfatter:

  • Der skal laves en analyse af din grunds overflader og hvor tætte disse overflader er.
  • Der skal også laves en beregning af, hvor meget vand der ledes til den offentlige kloak - en beregning af afløbskoefficienten.

Hvis afløbskoefficienten ikke overholdes for din kommune, undersøger vi mulighederne for regnvandshåndtering, herunder regnvandsbremse og faskine.

  • Solcelleanalyse: En analyse af potentialet for at installere solcelleanlæg på bygningen, herunder en vurdering af solindfald, taghældning, skyggeforhold og omkostninger. Dette kan hjælpe med at identificere muligheder for at producere egen energi og reducere energiomkostningerne.
  • Luft- og varmebalance: En analyse af bygningens ventilationssystemer og varmeforsyning for at sikre en optimal luft- og varmebalance. Dette kan bidrage til at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget.
  • Energirenoveringsplan: En plan for at reducere energiforbruget i en eksisterende bygning, herunder en analyse af bygningens energiforbrug, en vurdering af isoleringsevne, vinduer og varmekilder og en liste over forslag til energiforbedringer og tilhørende omkostninger. Dette kan hjælpe med at identificere de mest omkostningseffektive energibesparelser og reducere energiforbruget over tid.

Pris for en befæstelsesgrad

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for en energiberegning vurderes og aftales på forhånd.

Pris for en befæstelsesgrad

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for en energiberegning vurderes og aftales på forhånd.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad er en befæstelsesgrad?

En befæstelsesgradsberegning er en beregning, der viser, hvor stor en andel af et areal (f.eks. en grund eller bygning) der må have tætte overflader, som leder regnvand direkte til kloaksystemet. Kommunerne ønsker at regulere mængden af regnvand, som må afledes direkte til den offentlige kloak for at begrænse antallet og mængden af oversvømmelser i den enkelte kommune.

--- Læs mere ---

Arkitekttegnet tilbygning og japansk inspireret gårdhave

Hvorfor er befæstelsesgraden vigtig?

En befæstelsesberegning er nødvendig for at sikre, at din grund og byggeri overholder de kommunale krav til regnvandshåndtering og for at undgå oversvømmelser i din kommune.
  1. Det kan sikre, at du overholder kommunens krav til regnvandshåndtering og dermed undgår eventuelle bøder eller sanktioner.
  2. Det kan reducere risikoen for oversvømmelser på din grund og i dit område, hvilket kan spare dig for store reparationer og skader på din ejendom.
  3. Det kan give dig bedre kontrol over vandafledningen på din grund og dermed også øge sikkerheden for dig og dine naboer.
  4. Det kan give dig mulighed for at planlægge og optimere din have eller udendørsareal på en mere effektiv måde, da du har et klart overblik over, hvor meget befæstet overflade du har til rådighed.
  5. Det kan give dig en bedre forståelse for, hvordan du kan håndtere regnvand på din grund på en mere bæredygtig måde, f.eks. ved at installere regnvandsbeholdere eller grønne tage.

Byggeteknisk team

Bygningskonstruktør MAK, bygningssagkyndig, energikonsulent, certificeret brandrådgiver og snedker

Jesper Stensen

M: 24 42 74 12

M: js@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Rasmus Bøgedahl

M: 26 14 16 95

M: rb@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK, tømrer og brandrådgiver

Lasse Rasmussen

M: 40 20 08 86

M: lr@m4arkitekter.dk

Ingeniør og tømrer

Torben Skovsgaard

M: 31 22 04 09

M: ts@m4arkitekter.dk

Prisberegner, bygningskonstruktør MAK og tømrer

Anders Weitling Jantzen

M: 40 20 51 35

M: aj@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Thomas Winkel Abrahamsen

M: 40 20 08 73

M: twa@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør praktikant

Frederik Gram Rostrøm

M: fr@m4arkitekter.dk