Rådgivningsydelse og pris

Regnvandshåndtering

Kræver dit projekt regnvandshåndtering?

Er du i processen med at bygge nyt eller bygge til? Og har det vist sig, at det ikke er muligt at overholde afløbskoefficienten, som gælder for den pågældende kommune? Så vil det kræve, at du får lavet en vurdering og beregning af, hvordan regnvandet på din grund skal håndteres.
Er du i tvivl om dit boligprojekt?

Se hvad regnvandshåndtering indeholder

1. Flere muligheder for regnvandshåndtering

Der er flere muligheder vi kan håndtere regnvandet, f.eks. kan man etablere faskiner (midlertidige vanddepoter), bassiner, vandtanke og en vandbremse. Hvis du vælger at investere yderligere i ekstra rørføring og rensning, er der også mulighed for at genbruge regnvandet til toiletter og vaskemaskiner.

En faskine anvendes ofte til nedsivning af regnvand. Derfor undersøger vi, om området egner sig til dette. Hvis området er egnet til nedsivning, kræver det, at der udarbejdes en separat ansøgning til kommunen.

Hvis afløbskoefficienten ikke kan overholdes, og det ikke er muligt at etablere en faskine eller et bassin, kræver kommunen, at der etableres en vandbremse.

2. Ansøgning til kommunen

For at ansøge kommunen om regnvandsløsninger, skal din ansøgning omfatte:

 • Ansøgning om faskiner til kommunen
 • Beregning af faskine eller vandtanke
 • Vurdering af den bedste løsning og hvorvidt der kræves en regnvandsbremse eller et bassin
 • Bemærk, at tegninger af faskine eller vandtanke kun udarbejdes i forbindelse med projektering
 • Bemærk, det også kan være nødvendigt at få udarbejdet en geoteknisk undersøgelse

Regnvandshåndtering skal typisk tages op i ansøgningsfasen af byggeprocessen, da det er her, at der indsendes materiale til godkendelse hos kommunen.

3. Er du på forkant kan du spare gode penge

Hvis man fra start tager højde for regnvandshåndtering i sit projekt, kan det være muligt at indtænke løsninger i forhold til belægning, haveanlæg og andre elementer. Dette kan både gavne miljøet og give økonomiske besparelser på lang sigt.

 • En faskine er en populær løsning til nedsivning af regnvand, og prisen for at etablere en faskine er typisk i området 25.000-35.000 kr.
 • En regnvandsbremse eller et bassin er også en mulighed, hvis der ikke er mulighed for en faskine, og prisen for sådanne løsninger er typisk i området 40.000-100.000 kr. Det er vigtigt at bemærke, at priserne kan variere afhængigt af faktorer såsom størrelsen på projektet og geografisk placering.

Ved at inkludere regnvandshåndtering i sit projekt kan man ikke kun spare penge på lang sigt, men også bidrage positivt til miljøet ved at mindske belastningen på kloaksystemet og mindske risikoen for oversvømmelser.

Pris for regnvandshåndtering

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for din regnvandshåndtering aftaler vi på forhånd.

Pris for regnvandshåndtering

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for din regnvandshåndtering aftaler vi på forhånd.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad er regnvandshåndtering?

Som boligejer har du ansvaret for at håndtere det regnvand, der lander på din grund, og det kan ikke bare udledes direkte i den offentlige kloak. De fleste kommuner har derfor krav om, at du kan dokumentere, at du overholder den maksimale afledningsret.

--- Læs mere ---

Hvorfor regnvandshåndtering?

Det er afgørende at få afklaret regnvandshåndtering, fordi det er en pligt som privat boligejer at håndtere det regnvand, der lander på ens grund, og der er ofte krav om dokumentation for overholdelse af maksimal afledningsret i de fleste kommuner.
 1. Miljøbeskyttelse: Regnvand indeholder ofte forurening, og ved at håndtere det på en korrekt måde kan man reducere risikoen for forurening af miljøet.
 2. Reduktion af oversvømmelser: Regnvandshåndtering kan reducere risikoen for oversvømmelser og oversvømmelsesskader på din ejendom og i lokalsamfundet.
 3. Energi og ressourcebesparelse: Ved at håndtere regnvand lokalt kan man spare på energien og ressourcerne, som ellers ville være nødvendige for at rense og transportere vandet tilbage til naturen.
 4. Æstetisk værdi: Regnvandshåndtering kan også give en æstetisk værdi i form af en flot have eller et grønt område.
 5. Lovkrav: Som nævnt er der ofte krav om regnvandshåndtering fra din kommune, og det er vigtigt at overholde disse for at undgå potentielle bøder og sanktioner.

Byggeteknisk team

Bygningskonstruktør MAK, bygningssagkyndig, energikonsulent, certificeret brandrådgiver og snedker

Jesper Stensen

M: 24 42 74 12

M: js@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Rasmus Bøgedahl

M: 26 14 16 95

M: rb@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK, tømrer og brandrådgiver

Lasse Rasmussen

M: 40 20 08 86

M: lr@m4arkitekter.dk

Ingeniør og tømrer

Torben Skovsgaard

M: 31 22 04 09

M: ts@m4arkitekter.dk

Prisberegner, bygningskonstruktør MAK og tømrer

Anders Weitling Jantzen

M: 40 20 51 35

M: aj@m4arkitekter.dk