Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering

Faskiner og regnvandsbed

Vi hjælper dig med håndtering af regnvand i henhold til lovpligtige krav

Vi hjælper dig med håndtering af regnvand i henhold til lovpligtige krav

Vi udarbejder relevant ansøgning til myndighederne

Vi udarbejder relevant ansøgning til myndighederne

Vi udarbejder relevant ansøgning til myndighederne

Hvad omfatter en ansøgning til faskiner og regnvandsbed?

Er du i processen med at bygge nyt eller bygge til? Og har det vist sig, at det ikke er muligt at overholde afløbskoefficienten, som gælder for den pågældende kommune?

Så vil det kræve, at du får lavet en vurdering og beregning af, hvordan regnvandet på din grund skal håndteres.

Flere muligheder for regnvandshåndtering

Der er flere muligheder for at håndtere regnvandet -  f.eks. kan man etablere faskiner (midlertidigt vanddepot), bassiner, vandtanke og vandbremse (mulighed for at genbruge regnvandet til toilet og vaskemaskine).

En faskine anvendes ofte til nedsivning af regnvand. Derfor undersøges det om området egner sig til nedsivning. Hvis området egner sig til nedsivning, så kræver det, at der bliver udarbejdet en separat ansøgning til kommunen omkring dette.

I det tilfælde at afløbskoefficienten ikke kan overholdes og det ikke er muligt at etablere en faskine eller et bassin, så er det et krav fra kommunen, at der etableres en vandbremse.

Din ansøgning omfatter

  • Ansøgning om faskiner til kommunen
  • Beregning, faskine/vandtank 
  • Vurdering af løsning og hvorvidt der må forventes krav om regnvandsbremse eller bassin
  • OBS: tegninger (faskine/vandtank) udarbejdes kun ifm. projektering
  • OBS: det kan være nødvendigt at få udarbejdet en geoteknisk undersøgelse

Er du på forkant kan du spare gode penge

  • Hvis projektet fra start tager højde for regnvandshåndtering kan det være muligt at indtænke løsninger ift. belægning eller haveanlæg m.m.
  • Faskiner: Pris ca. 25-35.000 kr.
  • Regnvandsbremse eller bassin: Pris ca. 40-100.000 kr.
En energiberegning skal anvendes ved ansøgning om byggetilladelse hos kommunen, når du bygger en ny bolig.

Der skal findes et mere egnet foto, hvor der eksempelvis er en dam/sø, en vold eller bed. (dette skal slettes)

Prisen ligger fra 9.000 til 10.500 kr. inkl. moms og afhænger af bygningen og de forhold der skal afklares på matriklen.

Hvorfor faskiner og regnvandsbed?

Hvorfor faskiner og regnvandsbed?

Som privat boligejer har du pligt til at håndtere det regnvand der lander på din grund, da regnvandet ikke bare kan udledes i den offentlige kloak. Derfor er der i de fleste kommuner krav om, at du skal kunne dokumentere, at du overholder din maksimale afledningsret.

Viser det sig, at din befæstelsesgradsberegning overskrider kommunens krav til afløbskoefficienten (maksimale afledningsret), så har du andre muligheder for at håndtere det regnvand, der lander på din matrikel.

Du kan nemlig lave lokal afledning af regnvand, som eksempelvis nedsivning gennem jorden (faskine), udledning til et vandbassin på din grund eller der kan etableres et regnvandsbed.

En faskine anvendes også ofte til nedsivning af regnvand. Derfor vil man undersøge om matriklen egner sig til nedsivning. Hvis området egner sig til nedsivning, kræver det, at der bliver udarbejdet en separat faskineansøgning til kommunen omkring dette.

I det tilfælde at en faskine ikke er løsningen, så vil det være nødvendigt at undersøge andre muligheder så som nedgravning af en regnvandstank med tilkoblet vandbremse.

Gør tingene i den rigtige rækkefølge!

Faskiner, bassiner og vandbremser er ikke en ekstra omkostning man har lyst til at stå med til sidst i et byggeprojekt - specielt hvis man også har etableret en ny have. Etablering af afledning af regnvand kan koste fra 25.000 kr. og helt op til 100.000 kr., hvis det bliver nødvendigt med faskiner eller en vandbremse.

Det er derfor en god ide at sikre, at disse beregninger er lavet tidligt i byggeprocessen, så arkitekten og en eventuelt tilknyttet have- og landskabsarkitekt kan indtænke de bedste løsninger. Der kan være gode penge at hente ved at gøre tingene i den mest optimale rækkefølge!

m4 Arkitekter er aktiv medlem af brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder og Danske Boligarkitekter. m4 Arkitekter har gennem årene leveret svar til “Spørg Bolius”, faglig sparring og indsigt til faktaartikler, tips og råd hos Videncentret Bolius.
m4 Arkitekter er aktiv medlem af brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder

Danske Boligarkitekter

m4 Arkitekter har gennem årene leveret svar til Spørg Bolius og givet faglig sparring og indsigt til faktaartikler, tips og råd til Videncentret Bolius

Videncentret Bolius

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.