Rådgivningsydelse og pris

Sammenlægning af lejligheder

Hvad kræver det at sammenlægge to lejligheder?

Hvis du planlægger at sammenlægge to lejligheder, skal du være opmærksom på, at der er lovkrav og byggeregler, du skal overholde. Kravene kan variere afhængigt af, hvor du bor, lejlighedernes placering, matrikelforhold og alderen på bygningen. Det er vigtigt at få undersøgt disse krav for at sikre, at du overholder dem.

Se hvad sammenlægning omfatter

1. Afklaring, forberedelse og prisestimat

Placeringen af dine lejligheder har stor betydning for de brand- og statiske krav, der stilles. Hvis du har ønsker om at disponere den nye, større lejlighed anderledes, anbefaler vi, at du starter med en Ide-workshop.

Kort sagt kan vi først sige noget om prisen på din sammenlægning, når vi ved mere om projektet, lejlighederne og har talt om, hvilken rådgivning der kræves og ønskes.

Placering af dine lejligheder

Sammenlægning af to lejligheder vandret eller lodret, i samme opgang kræver godkendelse fra kommunen og opfyldelse af krav til brandsikkerhed, ventilation, lydisolering og adgangsforhold. Strukturelle ændringer i bygningen kan være nødvendige, og en ansøgning skal indsendes til kommunen før sammenlægningen kan gennemføres.

Sammenlægning af to lejligheder på samme matrikel, men i hver sin opgang, kræver godkendelse fra kommunen og opfyldelse af krav til brandsikkerhed, ventilation, lydisolering og adgangsforhold. Strukturelle ændringer i bygningen vil være nødvendige, og en ansøgning skal indsendes til kommunen før sammenlægningen kan gennemføres.

Hvis to lejligheder ligger på forskellige matrikler, kan de normalt ikke sammenlægges på grund af forskellige bygge- og ejendomsregler. Sammenlægningen kan kræve særlige tilladelser fra myndighederne og kan være meget besværlig eller umulige at gennemføre.

Sammenlægning af lejligheder, gav lækre løsninger

2. Muligheder og opmåling

Vi besøger dig på stedet for at vurdere mulighederne for sammenlægning af dine lejligheder og tage opmåling. Dette er en vigtig del af processen for at sikre, at sammenlægningen kan udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og byggeregler. Vi vil også gerne bruge tiden til at høre om dine ønsker og behov for den nye bolig.

Hvis det er aftalt på forhånd, at der skal afholdes en Ide-workshop, vil denne blive afholdt samtidig med opmålingen. Dette vil give os mulighed for at diskutere dine ideer og ønsker for den nye bolig og komme med vores professionelle rådgivning og forslag til, hvordan vi bedst kan opfylde dine behov.

3. Beregninger og myndighedsansøgning

For at kunne sammenlægge lejlighederne kræver det, at der laves en myndighedsansøgning til kommunen. 

I denne ansøgning skal der  indgå:

  1. Myndighedstegninger og beskrivelse
  2. Branddokumenter
  3. Statiske beregninger (udarbejdes af tredjepart)

Alle dele er afgørende for at kunne dokumentere, at sammenlægningen opfylder kravene til både brand og statik, og at byggeriet kan udføres sikkert og forsvarligt.

Vi vil stå for at udarbejde og indsende tegninger, branddokumenter og ansøgningen, og vedlægge de statiske beregninger, så du kan være sikker på, at alt bliver gjort korrekt.

Modernisering af mørk baggårdslejlighed. Sammenhæng mellem materiale og farvevalg. Renoveringen har bundet lejlighedens rum sammen og skabt en smuk helhed. Gulvet er blevet udskiftet i to tredjedele af lejligheden og erstattet af et nyt, lækkert kvalitetsgulv i egetræ.

4. Efter myndighedsgodkendelsen

Vi vil fra start afklare med dig, hvilke faser og ydelser der er relevante for din sammenlægning.

Når myndighederne har godkendt din ansøgning, vil vi hjælpe dig videre i byggeprocessen med projektering, udarbejdelse af tegningsmateriale samt indhentning af tilbud fra entreprenører.

Under udførelsen af sammenlægningen vil entreprenøren løbende opdatere kontrolplanen og dokumentere de implementerede brandsikringstiltag. Det er vigtigt at sikre korrekt udførelse af konstruktioner og opfyldelse af brandkrav for at kunne udfærdige færdigmelding og sluterklæring.

Vi kan hjælpe dig med alle faser af processen og sikre, at din bolig kan tages i brug på en tryg og sikker måde.

Nyt arkitekttegnet og snedkerbygget køkken i bejdset eg i lejlighed i funkisstil

Pris for rådgivning om sammenlægning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for sammenlægning af lejligheder aftaler vi på forhånd.

Pris for rådgivning om sammenlægning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for sammenlægning af lejligheder aftaler vi på forhånd.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad kræves der ved en sammenlægning af lejligheder?

Hvis du overvejer at sammenlægge to eller flere lejligheder, er der flere juridiske og tekniske krav, der skal opfyldes, før du kan få tilladelse til at gennemføre projektet.

Det er vigtigt at huske, at sammenlægning af lejligheder kan være en omfattende proces, der kræver professionel hjælp og ekspertise.

--- Læs mere ---

Hvorfor sammenlægge lejligheder?

Sammenlægning af lejligheder er en populær mulighed for de, der ønsker at skabe mere plads og få mere værdi ud af deres ejendom. Ved at kombinere to eller flere lejligheder kan du skabe en større og mere funktionel bolig, som passer til dine behov og livsstil.

  1. Mere plads: Ved at sammenlægge lejligheder kan man skabe mere plads til familie, venner eller hobbyer, som kræver mere plads.
  2. Investering: Sammenlægning af lejligheder kan være en god investering, da det kan øge værdien af din bolig og give dig en større fortjeneste, hvis du beslutter dig for at sælge senere.
  3. Tilpasning: Hvis din nuværende lejlighed ikke opfylder dine behov, kan en sammenlægning være en god mulighed for at tilpasse boligen til dine ønsker og behov.
  4. Fleksibilitet: En større bolig kan give dig større fleksibilitet og mulighed for at opdele boligen i flere funktionelle områder.
  5. Livskvalitet: En større bolig kan øge livskvaliteten ved at give dig mere plads, komfort og frihed til at leve dit liv, som du ønsker det.
Sammenlægning af lejligheder, lækker trappe løsning

Byggeteknisk team

Bygningskonstruktør MAK, bygningssagkyndig, energikonsulent, certificeret brandrådgiver og snedker

Jesper Stensen

M: 24 42 74 12

M: js@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Rasmus Bøgedahl

M: 26 14 16 95

M: rb@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK, tømrer og brandrådgiver

Lasse Rasmussen

M: 40 20 08 86

M: lr@m4arkitekter.dk

Ingeniør og tømrer

Torben Skovsgaard

M: 31 22 04 09

M: ts@m4arkitekter.dk

Prisberegner, bygningskonstruktør MAK og tømrer

Anders Weitling Jantzen

M: 40 20 51 35

M: aj@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør praktikant

Frederik Gram Rostrøm

M: fr@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK

Mads Rasmussen

M: 40 20 28 19

M: mr@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Thomas Winkel Abrahamsen

M: 40 20 08 73

M: twa@m4arkitekter.dk