Brandrådgivning

Brandrådgivning

Overskrift på ydelse

Vi sikre alle dokumenter er klar til myndighedsgodkendelse og ibrugtagning ved færdigmelding

Vi sikre alle dokumenter er klar til myndighedsgodkendelse og ibrugtagning ved færdigmelding

Hvad omfatter en brandrådgivning

Hvad omfatter en brandrådgivning

Hvad omfatter en brandrådgivning

Vi hjælper dig med, at få styr på de nødvendige dokumenter

Med brandrapporten hjælper vi dig i mål med at udarbejde de nødvendige dokumenter til myndighederne, projektering, udførelse og færdigmeldingen.

Vi anbefaler, at brandløsninger og krav drøftes tidligt i dit projekt. Så bliver du klædt på til at vælge de rigtige æstetiske, funktionelle, konstruktions- og planmæssige løsninger. Når du tager højde for brandkrav på et tidligt stadie, undgår du fordyrende brandtekniske løsninger senere i byggeprocessen.

Overordnet er der to rådgivnings-trin i Myndighedsfasen da der udarbejdes materialer, som skal sendes til kommunen, og materialer som skal anvendes i forbindelse med projekterings-, udførelses- og tilsynsfasen

Brandrapport til dit byggeprojek

Trin 1: Kommunen kræver i forbindelse med myndighedsgodkendelsen, at der som minimum er afklaret nogle specifikke forhold og udarbejdet udvalgte dokumenter for at kunne udstede en byggetilladelse.

Kort omfatter dokumenterne følgende:

 1. Starterklæring
 2. Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
 3. Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
 4. Brandtekniske kontrolplaner

Trin 2: På dette tidspunkt er det også nødvendigt, at der udarbejdes dokumenter til projekteringsarbejdet (herunder tegningsmaterialer og brandstrategi) og den efterfølgende udførelse og tilsyn/kontrol.

Alle dokumenter bliver løbende opdateret og skal benyttes i hele byggeprocessen frem til udarbejdelsen af sluterklæring og byggeriets færdigmelding.

Kort omfatter materialer til udførelse følgende:

 1. Brandplaner (anbefales af medsende til kommunen ved ansøgning)
 2. Situationsplan (anbefales af medsende til kommunen ved ansøgning)
 3. Pladsfordelingsplaner (krav ved f.eks. rum indrettet til mere end 150 personer)
 4. Belægningsplaner (krav ved f.eks. industri- og lagerbygninger med bygningsafsnit i risikoklasse 2 med et etageareal større end 2.000 m²)
 5. Brand- og evakueringsplaner for hoteller mv. (Soverumsafsnit i hoteller mv. med mere end 10 sovepladser)
 6. Brand- og evakueringsplaner for undervisningsafsnit. (undervisningsafsnit indrettet til mere end 150 personer)
 7. Brandstrategirapport
Varmetabsberegning
Prisen er på medgået tid og ligger normalt fra 35.000 kr. til 60.000 kr. inkl. moms. Prisen afhænger i høj grad af projektets omfang, kompleksitet og løsninger.

Hvorfor en brandrådgivning?

Hvorfor en brandrådgivning?

Der udkom et nyt bygningsreglement i 2018 (BR18), hvor myndighedsbehandling af brand blev ændret. Det nye bygningsreglement havde dog en overgangsfase på 2 år, og dermed trådte kravene først rigtig i kraft d. 1. jan 2020.

Som noget nyt skulle kommunen ikke længere udføre teknisk byggesagsbehandling, og dermed ikke længere vurdere om brandforholdene var overholdt. I stedet skulle dette udføres af en certificeret brandrådgiver.

Det vil sige, at den certificerede brandrådgiver dokumenterer og kontrollerer at kravene til brandforhold og bygningskonstruktioner overholder bygningsreglementet.

Kommunen skal kun vurdere om der indsendt de korrekte dokumenter, som ses længere nede i teksten.

Brandrapporten omfatter flere dokumenter/materialer som kommunen kræver for at kunne give en byggetilladelse. Her kan bl.a. nævnes:

 • Starterklæring
 • Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
 • Brandtekniske kontrolplaner

Endvidere anbefales det også, at flere andre spørgsmål og dokumenter afklares tidligt for herved at undgå fordyrende ændringer senere i byggeprocessen. Her kan bl.a. nævnes:

 • Brandplaner (anbefales af medsende til kommunen ved ansøgning)
 • Situationsplan (anbefales af medsende til kommunen ved ansøgning)
m4 Arkitekter er aktiv medlem af brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder og Danske Boligarkitekter. m4 Arkitekter har gennem årene leveret svar til “Spørg Bolius”, faglig sparring og indsigt til faktaartikler, tips og råd hos Videncentret Bolius.
m4 Arkitekter er aktiv medlem af brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder

Danske Boligarkitekter

m4 Arkitekter har gennem årene leveret svar til Spørg Bolius og givet faglig sparring og indsigt til faktaartikler, tips og råd til Videncentret Bolius

Videncentret Bolius

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.