Rådgivningsydelse og pris

Brandrådgivning

Er brandrådgivning relevant for dig?

Når du som boligejer ønsker at opføre eller ændre på bygningens eksisterende konstruktion, skal der i mange tilfælde søges om byggetilladelse. I den forbindelse er det vigtigt at dokumentere, at bygningen overholder kravene til brandforebyggelse og -sikkerhed. Derfor kan det være nødvendigt at inddrage en certificeret brandrådgiver til at hjælpe med at udarbejde dokumentationen.

Er du i tvivl om dit boligprojekt?

Se hvad brandrådgivning omfatter

1. Tidlig rådgivning og planlægning

Hos m4 Arkitekter tilbyder vi certificeret brandrådgivning, fordi det er vigtigt allerede i den kreative og projekterende fase at tage højde for brandkrav og -løsninger for at undgå dyre brandtekniske løsninger senere i byggeprocessen.

Når vi gennemgår dit projekt tidligt, kan vi ikke blot identificere potentielle risici, men også træffe de nødvendige forholdsregler når vi skal søge om byggetilladelse og ikke mindst sikre, at du og andre kan evakueres på en sikker og effektiv måde.

Jesper Stensen er certificeret brandrådgiver og har ekspertise og viden til at rådgive om brandforebyggelse og -sikkerhed i byggeriet. Det betyder han kan dokumentere, at byggeriet overholder lovgivningens krav ved at udarbejde en brandrapport.

2. Starterklæring til kommunen

Vi hjælper dig med at udarbejde alle nødvendige dokumenter, herunder Starterklæringen, som skal indsendes til myndighederne for at opnå tilladelse til at bygge.

Denne tilladelse indhentes i forbindelse med ansøgning om myndighedsgodkendelse for boligprojektet.

 1. Starterklæring
 2. Branddokumenter
 3. Brandplaner
 4. Kontrolplan for brand, projektering og udførelse
 5. Kontrolrapport for brand, projektering og udførelse
 6. Udfyldt kontrolrapport for brand

3. Projektering

Under projekteringen af dit projekt sørger arkitekten og konstruktøren for at indarbejde de nødvendige brandsikringstiltag og -krav. Brandrådgiveren på projektet inddrages, i tilfælde af der opstår ændringer i projektet, som kan påvirke brandforholdene.

Arkitekten og konstruktøren dokumenterer brandkravene i kontrolrapporten under projekteringen, ved at følge kontrolplanens kontrolpunkter. Når byggeriet er færdigt, bruges disse kontrolrapporter til at få ibrugtagningstilladelse.

4. Udførelse og Sluterklæring

Under byggeriet af dit projekt vil entreprenøren implementere de projekterede brandsikringstiltag og -krav. Entreprenøren vil dokumentere de implementerede brandtiltag i en kontrolrapport, som er baseret på kontrolpunkterne i kontrolplanen.

Disse kontrolrapporter er vigtige for at sikre, at bygningen opfylder de gældende brandkrav og at personer i bygningen kan evakueres sikkert og effektivt.

Når byggeriet er færdigt, skal de udfyldte kontrolrapporter bruges til at få ibrugtagningstilladelse.

 1. Sluterklæring, som udført
 2. Branddokumenter, som udført
 3. Brandplaner, som udført
 4. Samlet kontrolplan, som udført
 5. Samlet kontrolrapport, som udført

Pris for brandrådgivning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for brandrådgivning vurderes og aftales på forhånd.

Pris for brandrådgivning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for brandrådgivning vurderes og aftales på forhånd.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad er brandrådgivning?

Fra 1. januar 2020 blev der indført nye krav til brandsikkerhed i byggeriet i Danmark.

Det betyder, at kommunen ikke længere udfører teknisk byggesagsbehandling vedrørende brandforhold.

--- Læs mere ---

Hvorfor skal der laves en brandrapport?

En brandrapport dokumenterer, at et byggeri opfylder lovgivningens krav til brandforebyggelse og -sikkerhed.

Rapporten kan være relevant at få udarbejdet, fx hvis man ønsker at bygge en tilbygning, etablere en ny etage, ændre anvendelsen af en eksisterende bygning eller i forbindelse med sammenlægning af lejligheder.

 1. Lovkrav: I nogle tilfælde kræver lovgivningen i Danmark, at du - som privat boligejer, skal have en brandrådgiver til at vurdere sikkerheden og foretage en risikovurdering af dit byggeri. Dette gælder især for lejligheder i større ejendomme og boligbyggerier.
 2. Forebyggelse: Brandrådgivning kan hjælpe med at identificere potentielle brandfarer i dit byggeri og give anbefalinger til at mindske risikoen for brand. Dette kan være med til at forebygge brande og minimere skader, hvis en brand alligevel skulle opstå.
 3. Beskyttelse af ejendom og liv: Brandrådgivning kan hjælpe med at sikre, at dit byggeri er designet og udstyret med passende brandbeskyttelses- og evakueringsfaciliteter. Dette kan bidrage til at beskytte både ejendom og liv i tilfælde af en brand.
 4. Krav fra forsikringsselskaber: Nogle forsikringsselskaber kan kræve, at du får lavet brandrådgivning for at kunne tegne en forsikring. Dette kan være en betingelse for at opnå den nødvendige forsikringsdækning og kan derfor være nødvendigt for at sikre ejendommens værdi.
 5. Værdi for ejendommen: Brandrådgivning kan hjælpe med at øge værdien af din ejendom ved at sikre, at den er designet og udstyret til at imødegå potentielle brandrisici. Dette kan være en fordel ved salg eller udlejning af ejendommen og kan øge interessen fra potentielle købere eller lejere.