Rådgivningsydelse og pris

Energiberegning

Er en energiberegning relevant for dig?

Energiberegning er afgørende ved nybyggeri og tilbygning, da det sikrer energieffektivitet og bæredygtighed. Energikrav fastsættes i Bygningsreglementet (BR18), og en certificeret energikonsulent udfører beregning af varmetab, ventilation, energikilder og materialer. Kravene er skærpet gennem årene, og det har været et krav siden 2006. 

Er du i tvivl om dit boligprojekt?

Se hvad en energiberegning indeholder

1. Når du skal bygge nyt

Går du med tanker om at få en tilbygning eller bygge nyt, så er en energiberegning en nødvendig del af projektet.

Med energiberegningen får du en udregning, der dokumenterer, at huset overholder retningslinjerne for dit nybyggeri. Kort fortalt må huset altså ikke forbruge mere energi end bygningsreglementet tillader.

Certificeret energikonsulent til én- og flerefamiliehuse samt Bedre Bolig Diplom

Certificeret energikonsulent til én- og flerefamiliehuse samt Bedre Bolig Diplom

Energikonsulenter kan udarbejde energiberegninger og forslag til forbedring af bygningens energiforhold. De udfører også helhedsvurderinger og kan rådgive om energirenoveringsprocessen.

2. Bygningsreglementets energiramme

Din energiberegning vil kunne omfatte flere forskellige ydelser afhængigt af omfanget af dit projekt.

Nogle vil være relevant at udarbejde allerede i forbindelse med skitseforslag og andre når der skal udarbejdes myndighedsansøgning.

Din energiberegning vil ofte en eller flere af følgende ydelser:

 • Energiberegning: En beregning af en bygnings energiforbrug og forslag til forbedringer af energiforholdene.
 • Varmetabsberegning: En beregning af varmetabet fra en bygning.
  Bygningsreglementets energiramme: Krav til energiforbruget i nye og renoverede bygninger for at sikre lavt energiforbrug og høj energieffektivitet.
 • Opvarmning: Valg af effektiv og energivenlig opvarmningskilde, f.eks. varmepumpe eller fjernvarme.
 • Ventilation: Valg af ventilationstype, der ikke øger energiforbruget unødigt, f.eks. mekanisk ventilation med varmegenvinding.
 • Nedkøling: Valg af løsning, der ikke øger energiforbruget unødigt, f.eks. solafskærmning eller energieffektiv aircondition.
 • Varmt brugsvand: Valg af effektiv og energivenlig løsning til opvarmning af varmt brugsvand, f.eks. varmepumpe eller fjernvarme.
 • Solcelleanalyse: En analyse af potentialet for at installere solcelleanlæg på bygningen, herunder en vurdering af solindfald, taghældning, skyggeforhold og omkostninger. Dette kan hjælpe med at identificere muligheder for at producere egen energi og reducere energiomkostningerne.
 • Luft- og varmebalance: En analyse af bygningens ventilationssystemer og varmeforsyning for at sikre en optimal luft- og varmebalance. Dette kan bidrage til at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget.
 • Energirenoveringsplan: En plan for at reducere energiforbruget i en eksisterende bygning, herunder en analyse af bygningens energiforbrug, en vurdering af isoleringsevne, vinduer og varmekilder og en liste over forslag til energiforbedringer og tilhørende omkostninger. Dette kan hjælpe med at identificere de mest omkostningseffektive energibesparelser og reducere energiforbruget over tid.
Nyt mos-sedum-tag på garage skifter farve afhængigt af årstiden

Pris for en energiberegning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for en energiberegning vurderes og aftales på forhånd.

Pris for en energiberegning

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for en energiberegning vurderes og aftales på forhånd.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad er en energiberegning?

En energiberegning er en vigtig del af processen, når du skal bygge en ny tilbygning eller bolig. Energiberegningen er et krav, når du ansøger om byggetilladelse hos kommunen. Formålet med energiberegningen er at eftervise, at din bolig overholder energikravene i bygningsreglementet.

--- Læs mere ---

Murermesterhus fik energirenovering og flere kvadratmeter i form af tilbygning og god kontakt med haven

Hvorfor er en energiberegning vigtig?

Ved tilbyg og nybyg er det  et lovkrav at få udarbejdet en energiberegning. Men der er andre gode grunde til at få lavet en energiberegning i og med den giver en indikation af, hvor meget energi en bygning bruger, og hvor denne energi kan optimeres og spares.

 1. Identifikation af energibesparelser: En energiberegning kan identificere, hvor der kan gøres besparelser på energiforbruget i bygningen.
 2. Økonomisk besparelse: Energibesparelser fører ofte til økonomiske besparelser på energiregningen.
 3. Miljømæssige fordele: Reduktion af energiforbrug kan mindske bygningens CO2-aftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.
 4. Bedre komfort: En mere effektiv energianvendelse kan forbedre komforten i bygningen.
 5. Værdi: En energiberegning kan øge værdien af en bygning ved at dokumentere dens energieffektivitet og bæredygtighed. Det kan give potentielle købere eller lejere en bedre forståelse af de fremtidige driftsomkostninger, og dermed gøre bygningen mere attraktiv.
Herlighedsværdien steg og varmeregningen faldt. Murermestervillaens særtræk er bevaret. Energirenoveringen af murermestervillaen er sket med respekt for husets oprindelige arkitektur og udtryk. Det ses fx ved, at husets slanke tagudhæng er bevaret, selvom der er lagt ekstra isolering under taget.

Byggeteknisk team

Bygningskonstruktør MAK, bygningssagkyndig, energikonsulent, certificeret brandrådgiver og snedker

Jesper Stensen

M: 24 42 74 12

M: js@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Rasmus Bøgedahl

M: 26 14 16 95

M: rb@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK, tømrer og brandrådgiver

Lasse Rasmussen

M: 40 20 08 86

M: lr@m4arkitekter.dk

Ingeniør og tømrer

Torben Skovsgaard

M: 31 22 04 09

M: ts@m4arkitekter.dk

Prisberegner, bygningskonstruktør MAK og tømrer

Anders Weitling Jantzen

M: 40 20 51 35

M: aj@m4arkitekter.dk