Rådgivningsydelse og pris

Kontrakt

Se hvad en byggekontrakt omfatter

1. Udbudsmateriale og tilbud

Nu bevæger dit projekt sig over i udførelsesfasen. Det er derfor først nu vi udarbejder et udkast til din hovedentreprisekontrakt, som tilføjes det komplette udbudsmateriale, som normalt udarbejdes i projektfasen.

Før vi sender materialet til udvalgte entreprenører for at indhente tilbud på dit projekt, undersøger og screener vi først de potentielle entreprenører for at sikre, at de har gode referencer, erfaring og et godt ry.

Hovedentreprisekontrakten indeholder følgende:

 • En kort beskrivelse af projektet
 • Kontraktens parter og kontaktoplysninger
 • Tidsplan og leveringsdatoer
 • Omfang og pris for projektet
 • Krav til materialer og arbejdsudførelse
 • Betalingsbetingelser
 • Force majeure-klausuler
 • Garanti- og ansvarsbegrænsninger
 • Bestemmelser om ændringer i projektet og kontrakten
 • Opsigelsesbestemmelser og sanktioner ved forsinkelse eller manglende opfyldelse
 • Tvisteløsningsmekanismer
 • Gældende lov og jurisdiktion

2. Sammenligning af tilbud

Når du modtager tilbud fra entreprenørerne, hjælper vi dig med at sammenligne dem og vælge den bedste hovedentreprenør til dit projekt. Vi vil også guide dig i processen med at indgå en hovedentrepriseaftale, der inkluderer betalingsrater og garanti for arbejdet.

Vi gennemgår de modtagne tilbud og sikrer, at de lever op til projektets krav og anbefaler det bedste tilbud til dig. Hvis der er mulighed for besparelser, diskuterer vi også dette med dig.

 • Sammenligning af entreprenørtilbud og kontraktvilkår
 • Forhandling med entreprenøren om eventuelle ændringer eller tilføjelser til kontrakten
 • Valg af den bedste entreprenør og underskrivelse af kontrakten
 • Sikring af, at du som kunde er tilfreds med valget af entreprenør og kontraktvilkår

3. Valg af hovedentreprenør

Da et byggeprojekt ofte er en af familiens største investeringer i livet, ønsker vi at give dig den bedst mulige rådgivning og støtte i hele processen, herunder den afgørende beslutning om at vælge den rette hovedentreprenør.

Vi tilbyder vores ekspertise og erfaring og fungerer som både rådgivere og "djævlens advokat". Det er vigtigt at huske, at prisen ikke er den eneste faktor, man skal overveje, når man vælger en hovedentreprenør. Vi hjælper med at identificere og evaluere de forskellige faktorer, der er vigtige for dig som bygherre.

Du har en vigtig rolle som bygherre, og det er derfor vigtigt, at du føler dig klædt på inden den endelig kontrakt indgås. I sidste ende er det dig som bygherre, der træffer det endelige valg.

Hjørnevinduet er typisk for funkishuse, nybygget funkisvilla

Pris for kontrakt

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for din kontraktudarbejdelse aftaler vi på forhånd.

Pris for kontrakt

Timepris kr. 1.500,- inkl. moms

Prisrammen for din kontraktudarbejdelse aftaler vi på forhånd.

Ønsker du at blive kontaktet?

Det er helt uforpligtende og vi kontakter
dig inden for 24 timer på alle hverdage

Hvad er en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er en skriftlig aftale mellem dig som bygherre og en entreprenør, der fastlægger betingelserne for opførelsen eller udførelsen af et byggeprojekt, såsom nybyggeri, tilbygning, ombygning eller renovering, til en aftalt pris.

Kontrakten spiller derfor en vigtig rolle for resten af byggeprocessen. Og ved at have en skriftlig aftale på plads kan begge parter have en klar forståelse af deres forpligtelser og opnå en vellykket færdiggørelse af projektet.

--- Læs mere ---

Hvorfor en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er vigtig, fordi den fastlægger de juridiske og økonomiske rammer for et byggeprojekt og sikrer, at begge parter har en klar forståelse af deres ansvar og forpligtelser.

Det er vigtigt at have en skriftlig aftale på plads for at undgå potentielle konflikter og tvister senere i projektet.

 1. Pris: Selvfølgelig er prisen en vigtig faktor i valget af entreprenør. Du bør dog også tage højde for eventuelle tilbud, der inkluderer ekstra ydelser og materialer.
 2. Erfaring: Kig på entreprenørens tidligere projekter og resultater. Jo mere erfaring de har med lignende projekter, jo bedre.
 3. Kvalitet: Kvaliteten af det arbejde, entreprenøren vil udføre, skal overvejes, da det vil påvirke projektets levetid og værdi.
 4. Tidsplan: Tidsplanen for projektet er afgørende for at kunne planlægge og budgettere korrekt. Entreprenøren skal kunne levere i tide og inden for budgettet.
 5. Garantier: Hvilke garantier tilbyder entreprenøren på deres arbejde og materialer? Det er vigtigt at kende disse oplysninger, da det kan påvirke valget af entreprenør.
 6. Referencer: Bed om referencer fra tidligere kunder og undersøg, hvordan entreprenøren har klaret sig i tidligere projekter.
 7. Forsikring: Er entreprenøren dækket af de nødvendige forsikringer? Hvis ikke, kan det betyde en risiko for dig og din ejendom.
 8. Kommunikation: Det er vigtigt, at du kan kommunikere effektivt med entreprenøren og at de har en god kommunikationspraksis.
 9. Materialer: Hvilke materialer vil entreprenøren bruge, og hvordan vil de påvirke kvaliteten af det færdige produkt?
 10. Tilgængelighed: Er entreprenøren i stand til at arbejde på det tidspunkt, du ønsker, og kan de gennemføre projektet inden for den krævede tidsramme?

Byggeteknisk team

Bygningskonstruktør MAK, bygningssagkyndig, energikonsulent, certificeret brandrådgiver og snedker

Jesper Stensen

M: 24 42 74 12

M: js@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Rasmus Bøgedahl

M: 26 14 16 95

M: rb@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK, tømrer og brandrådgiver

Lasse Rasmussen

M: 40 20 08 86

M: lr@m4arkitekter.dk

Ingeniør og tømrer

Torben Skovsgaard

M: 31 22 04 09

M: ts@m4arkitekter.dk

Prisberegner, bygningskonstruktør MAK og tømrer

Anders Weitling Jantzen

M: 40 20 51 35

M: aj@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør MAK og tømrer

Thomas Winkel Abrahamsen

M: 40 20 08 73

M: twa@m4arkitekter.dk

Bygningskonstruktør praktikant

Frederik Gram Rostrøm

M: fr@m4arkitekter.dk