Inspiration

Renovering

Forside » Værd at vide om renovering 

Renover din bolig med ekspertise og omtanke

Har dit hjem brug for en kærlig hånd, eller er tiden inde til en forvandling?

Med en velovervejet renovering kan drømme blive til virkelighed. m4 Arkitekter står klar til at guide dig trygt igennem processen, fra vision til virkelighed.

Mange danske boliger, fra enfamiliehuse til lejligheder, trænger i dag til opdatering.

I stedet for at rive ned og bygge nyt kan en gennemtænkt energirenovering ofte være den økonomisk fordelagtige løsning. 

Men hvad indebærer en renovering egentlig?

Fra små forbedringer til større ombygninger, kan renovering forny dit hjem fra kælder til kvist. Uanset omfanget er målet det samme: At skabe et hjem, der matcher dine drømme og behov – samtidig med at det kan være en god investering.

Hvad kan en renovering indeholde?

 1. Reparationer: Udbedring af skader fra daglig slidtage eller uheld.
 2. Opdateringer: Udskiftning af forældede  overflader eller bygningsdele, som f.eks. gamle vinduer og tag.
 3. Forbedringer: Tilføjelse af moderne faciliteter, som ny varmekilde, el-installationer og tavle.
 4. Æstetiske ændringer: En frisk farve på væggene, loft til kip eller et nyt gulv.
 5. Energiforbedringer: Tiltag der reducerer energiforbruget, som bedre isolering eller egen energiforsyning.
 6. Disponering og funktion: Ændring af planløsningen, måske for at få et ekstra rum eller lave et værelse til badeværelse.

Overvejelser inden renovering

 1. Udnyttelse af plads: Sørg for at få mest muligt ud af dit hjem nu og på sigt.
 2. Komfort, indeklima og klima: Renovering handler om trivsel, men også om fremtidssikring.
 3. Lovkrav og tilladelser: Kend reglerne og dine muligheder inden du starter.
 4. Finansiering: Få styr på de økonomiske aspekter, og sørg for at have et bufferbudget.
 5. Genhusning: Overvej hvor du kan bo under renoveringen, så husfreden sikres.
 6. Valg af entreprenør: Vælg den rette partner til opgaven - det handler ikke kun om pris.

Tilbygning og totalrenovering af villa fra 1930erne

Boligejercase Rødmuret villa med sorte tilbygningerTilbygning og totalrenovering af villa fra 1930erne beliggende i Roskilde blev resultatet for denne familie efter rådgivning fra arkitekt Morten Dalsgaard. Arkitekten tegnede en tilbygning ud mod haven i kontrast til det eksisterende rødmurede hus.Tilbygningen blev opført og facaden blev beklædt med sort Superwood, som er et mere bæredygtigt materiale end…

Ekstra værelse og totalrenovering af lejlighed på Frederiksberg

Boligejercase Ombygning af lejlighed gav ekstra værelse og mere dagslysLejlighedens ejer havde brug for et ekstra værelse i lejligheden. Med et boligareal på 79 kvadratmeter var der behov for kreative arkitektøjne til at gennemskue lejlighedens muligheder. Beboeren kontaktede m4 Arkitekter for at få hjælp til en ny planløsning i lejligheden, hvor alle kvadratmeter blev udnyttet optimalt.Hvad…

Renovering i harmoni med dit hjem og lovgivningen

Løsninger der løfter bolig og investering

I vores tilgang til renoveringsprojekter lægger vi vægt på at opnå en velafstemt harmoni, uanset om formålet er at bevare den oprindelige karakter og sjæl i boligen eller at transformere  og modernisere boligen.

Balancen mellem æstetik og funktionalitet er essentiel, idet den ikke blot sikrer, at resultatet er visuelt tiltalende, men også at det opfylder de praktiske behov og hæver kvaliteten af boligen som helhed.

Et renoveringsprojekt udgør i realiteten en investering i både boligens aktuelle og fremtidige værdi. Med bistand fra en arkitekt får du adgang til arkitektonisk ekspertise, som kombinerer æstetisk forståelse med en dyb indsigt i investeringspotentialet.

Dette resulterer i boliger, der ikke blot opfylder æstetiske forventninger, men også forøger ejendommens samlede værdi over tid. Det betyder, at udover at nyde et smukt og velgennemtænkt hjem, kan du også se frem til en langsigtet økonomisk gevinst.

Hvilke lovkrav er der til renovering?

Når du planlægger en renovering af din bolig, er der en række regler og krav, der skal tages i betragtning. 

Her er nogle væsentlige emner du bør have styr på:

Afhængigt af hvor din bolig er beliggende, kan der være bestemte lokalramme eller kommunalplaner, som sætter rammerne for, hvad du må og ikke må i forbindelse med renovering.

Det kan være alt fra facadeændringer til regler for, hvordan terrænet omkring boligen må udnyttes eller om du må få solceller.

Er din bolig en del af en ejer- eller andelsforening, kan der være særlige vedtægter eller husorden, som skal overholdes.

Dette kan inkludere regler for støjniveauer under renovering, ændring af boligens ydre eller installation af eksempelvis altaner.

Bygningsreglementet indeholder en række skærpede krav, der skal efterleves, når du renoverer. Herunder findes specifikationer om isolering, energieffektivitet og brandkrav.

Det er vigtigt at sørge for, at boligen er sikker og opfylder de gældende standarder for brandsikkerhed, især hvis du foretager større ombygninger eller ændringer i boligens konstruktion.

Overholdelse af disse regler sikrer ikke blot boligens sikkerhed men kan også påvirke forsikringsforhold og boligens værdi på længere sigt.

En servitut er en rettighed eller en begrænsning, der knytter sig til en ejendom, uanset ejerskifte. Denne kan f.eks. diktere, hvor tæt på skel man må bygge, hvilken type hegn man må opsætte, eller hvor højt man må bygge. Servitutter kan også indeholde bestemmelser om bevaring af bygningens oprindelige udtryk eller andre forhold, der påvirker bygge- og renoveringsprojekter.

Når man planlægger en renovering, er det vigtigt at kende de servitutter, der er tinglyst på ejendommen, da overtrædelse kan resultere i krav om tilbageførelse. Dog kan det være en udfordring at finde alle relevante servitutter, og ikke mindst tolke indholdet korrekt. Mange vælger derfor at benytte en landinspektør eller en juridisk rådgiver til at klarlægge, hvilke servitutter der er gældende og sikre, at renoveringsplaner overholder disse.

Det er ikke altid tilstrækkeligt kun at kigge i ejendommens tingbog, da nogle servitutter kan være gamle og skrevet med juridisk terminologi, der kan være svær at fortolke. En landinspektør kan hjælpe med at udarbejde korrekte opmålte tegninger og planer, der tager hensyn til de gældende servitutter og sikrer, at projektet udføres lovligt og uden efterfølgende tvister.

Mange bygninger bærer på en særlig arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, og det er baggrunden for, at de bliver kategoriseret som bevaringsværdige. Hvis din bolig er bevaringsværdig, indebærer det, at du skal være særligt opmærksom på de restriktioner og krav, der kan være forbundet med renovering.

Det kan være alt fra bevarelse af originale vinduer, facadedetaljer til mere generelle arkitektoniske træk. Formålet med disse krav er at sikre, at bygningens historiske og kulturelle værdi ikke går tabt i moderniseringsprocessen.

Ved renoveringsplaner anbefales det at konsultere en arkitekt med erfaring i renovering af bevaringsværdige bygninger eller tage kontakt direkte til kommunens bygningsbevaringsråd for rådgivning.

Før du går i gang med en renovering, er det vigtigt at undersøge, om projektet kræver en byggetilladelse. Selvom en del renoveringsprojekter kan udføres uden formel godkendelse, er der specifikke situationer, der kræver, at man indhenter en tilladelse fra kommunen.

Dette er typisk i forbindelse med større ombygninger, markante facadeændringer, eller hvis bygningens primære anvendelse ændres (f.eks. fra erhverv til bolig). Desuden kan tekniske ændringer som efterisolering, som påvirker tagets højde eller skelafstanden, også kræve byggetilladelse.

Det er altid en god idé at konsultere kommunens tekniske forvaltning for at få klarhed over de specifikke krav for dit projekt.

Modernisering af mørk baggårdslejlighed

Boligejercase Køkken blev totalrenoveret og åbnetEn familie i Københavnsområdet trængte til at få bedre dagslys i deres baggårdslejlighed. Den mørke lejligheds dybde var den største udfordring i forhold til at få lyset ind i boligens bagerste rum. Projektet krævede en omfattende ombygning og en række kreative løsninger for at øge mængden af dagslys. Køkkenet, som er…

Bevaringsværdigt sommerhus med tilbygning blev totalrenoveret

Boligejercase Bedre Byggeskik-huset fik mere havudsigtDe nye beboere var vilde med det perfekt beliggende Bedre Byggeskik-hus, men drømte om at få lavet nogle ændringer. Derfor tog de kontakt til arkitekt Morten Dalsgaard fra m4 Arkitekter for at få kompetent rådgivning til ombygningen og renoveringen. Arkitekten havde gode råd til hvordan bevaringsværdigt sommerhus med tilbygning blev totalrenoveret.Et…

Hvad koster en renovering?

Prisen på et renoveringsprojekt kan ikke fastsættes fra starten i og med den udvikler sig i løbet af din beslutningsproces og de valg/fravalg du vil stå overfor i byggeprocessen. Se nedenfor, hvorledes prisen dannes i løbet af de 7 byggefaser. 

Byggefaser

Kort om ydelsen

Prisdannelse

Baseret på de indledende samtaler modtager du en grov vurdering af kvadratmeter-priserne på håndværkerudgifterne for enkelt projektdele.

Nu udarbejdes et detaljeret økonomisk overslag over de samlede projektomkostninger. Dette økonomiske overslag vil ændre sig, efterhånden som flere detaljer bliver afklaret, herunder dine beslutninger om, hvad der skal inkluderes og udelukkes.

Estimatet på projektets samlede pris i det økonomiske overslag kan ændre sig, hvis din kommune har lange behandlingstider, strammere eller lempeligere krav ift. bygningsreglementet og lokalplanerne.

Ved udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale justeres det økonomiske overslag for sidste gang, hvilket er arkitektens mest præcise estimat på projektets samlede pris.

Det tætteste vi kommer på den endelige pris for det samlede byggeprojekt, er når du som bygherre har valgt at acceptere en tilbudspris fra en entreprenør.

For at sikre, at pris, kvalitet og alle krav overholdes, og at dokumentation indhentes, føres der tilsyn på byggeriet.

For at få glæde af din investering skal du have en ibrugtagningstilladelse fra kommunen, hvor alle krav og dokumentation være opfyldt

Hvad koster en renovering?

Prisen på et renoveringsprojekt kan ikke fastsættes fra starten i og med den udvikler sig i løbet af din beslutningsproces og de valg/fravalg du vil stå overfor i byggeprocessen. Se nedenfor, hvorledes prisen dannes i løbet af de 7 byggefaser. 

Tilbud om gratis og uforpligtende formøde

Ønsker du professionel rådgivning til dit byggeprojekt? Ring eller skriv til os nu og få et gratis og uforpligtende indledende møde med vores erfarne arkitekter.

Hvorfor en Ide-workshop?

At renovere, ombygge, tilbygge eller nybygge er store og personlige projekter, som man ikke kaster sig over særlig ofte. Projekterne kan være komplekse, dyre og kræve meget tid og planlægning.

 1. Identificer områder, der kan forbedres: En ide-workshop kan hjælpe med at identificere områder i dit hjem, hvor der er plads til forbedringer og ændringer, som kan gøre din bolig mere komfortabel og funktionel.
 2. Prioriter dit projekt: Ide-workshoppen kan hjælpe dig med at prioritere dine projekter og finde ud af, hvilke projekter der vil give den største fordel for din bolig.
 3. Få professionel feedback: Du kan få professionel feedback og rådgivning fra en ekspert i design og boligindretning, som kan hjælpe med at gøre dine idéer og visioner til en realitet.
 4. Tilpasning til din livsstil: Ide-workshoppen kan hjælpe dig med at designe og tilpasse dit hjem, så det passer til din livsstil og behov, og ikke omvendt.
 5. Skab mere plads: En ide-workshop kan hjælpe dig med at finde måder at skabe mere plads i dit hjem, så du kan udnytte boligens potentiale fuldt ud.
 6. Optimering af funktionelle rum: Du kan få hjælp til at optimere funktionelle rum som køkken, bad og stue, så de passer til dine daglige behov.
 7. Øg boligens værdi: Ide-workshoppen kan hjælpe dig med at øge værdien af din bolig og gøre den mere attraktiv for potentielle købere, hvis du på et tidspunkt ønsker at sælge.
 8. Spar tid og penge: Ved at planlægge og prioritere dine projekter i ide-workshoppen kan du spare både tid og penge, da du undgår at skulle ændre og omstrukturere senere.
 9. Personligt præg: Ved at deltage i en ide-workshop kan du skabe et personligt præg på dit hjem og gøre det til dit eget unikke rum.
 10. Giv dit hjem nyt liv: Endelig kan en ide-workshop hjælpe med at give dit hjem nyt liv og revitalisere det med nye ideer og designkoncepter.