Værd at vide om nybyggeri

Arkitekt og byggeteknisk rådgivning til private boligejere siden 2001

Drømmer du om et nybygget hus?Drømmer du om et nybygget hus?Drømmer du om et nybygget hus?

Drømmer du om at bygge nyt og skal der ligge en unik perle på grunden eller skal din nye bolig være billigst mulig, fordi grundens beliggenhed har været dyr?

m4 Arkitekter har siden 2001 arbejdet målrettet for, at give boligejeren det bedste beslutningsgrundlag, når økonomi, tid og tryghed, skal ende op med en realiserbar og byggeklar boligdrøm. Vi kan vurdere hvor store omkostningerne bliver, så du kan beslutte dig for et arkitekttegnet hus, før du går i gang med at bygge nyt.

Hos m4 Arkitekter ved vi, at det kan føles uoverskueligt. Derfor sørger vi for, at du får inspiration og rådgivning gennem hele forløbet. Kontakt os uforpligtende for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Har du behov for gode råd til din tilbygning, så tilbyder vi en Idé-workshop, hvor vi kommer på besøg hos dig.

Vi hjælper dig med at udfolde din idé og tegne løsninger på dine boligbehov. Læs mere om Idé-workshoppen her.

Kan din boligdrøm gå i opfyldelse?

Vi har gennem de seneste år bemærket en interessant tendens. Den private boligejer er i stigende grad parat til at give rigtig mange penge for dén velbeliggende grund, hvor der står et hus, som så rives ned. Huset rives ned, fordi det ikke er tidssvarende i størrelse, arealfordeling af funktioner, indretning og energidrift.

Ofte er det bygninger, som ikke er vedligeholdt kontinuerligt, som skal gennemgribende renoveres, eller bygninger som er meget dyre i drift, og hvor energirenoveringen bliver uforholdsmæssig dyr.

Nedrivningstendensen gælder sjældent for boliger, som har ”indbygget” sjæl og charme – eksempelvis de gamle murermestervillaer og arkitekttegnede huse.

Hvad gør du så, når mange typehusleverandører ikke kan levere bygninger, der passer til din families behov, grundens form og størrelse, solens vandring over himlen, eller den fremherskende byggestil og karakter, der findes i nærområdet? Eller skal din nye bolig være billigst mulig, fordi grundens beliggenhed har været dyr?

Her er en række gode råd til dig

Husk at tænke langsigtet

Hvordan familiens liv og behov udvikles og ændres i løbet af de næste 15-20 år.

Hvordan kan der udformes en bolig med fleksible multianvendelige rum, opdeles i voksen- og børneafdelinger, og måske endda senere være mulighed for at udleje en del af boligen?

Energirigtige huse

Energirigtige huse med lav drift, er nemmere at belåne og gensælge. Tænk på den totale økonomi – opførelsesprisen er sjældent alene afgørende.

Den samlede månedlige driftsøkonomi med vand, varme, og el kan nedbringes med adskillelige tusinde kroner, hvis boligen er bygget smart og med øje for både æstetik og energi.

Materialevalg

Overvej materialernes holdbarhed og vedligeholdelsesfrekvens og dermed de løbende omkostninger.

Stor investering

Et nybyggeri er for mange boligejere den største investering de laver i deres liv. Derfor skal bank eller låneinstitut involveres tidligt i processen, så projektet tager afsæt i en godkendt og realistisk økonomisk situation.

Sørg for at have ca. 10% ekstra til uforudsete udgifter.

Aftalen

m4 Arkitekter tager typisk udgangspunkt aftalesættet “AB92” (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder af 1992).

Med aftalen, tegninger, beskrivelser og beregninger anviser man byggeprojektets byggetid, udfaldskrav, dagbodsstørrelse, garantistillelse og tidsplan.

På dette grundlag kan en hovedentreprenør og dennes underentreprenører prissætte og stå for opførelsen af selve byggeriet.

Valg af byggefirma

Vælg et byggefirma, som kan dokumentere erfaring, check soliditet via bank eller låneinstitut, spørg til og besøg referenceprojekter, som kan give valide oplysninger om erfaringerne med byggeprocessen.

Nettet har sine naturlige begrænsninger.

Advokat

Få en advokat med solidt kendskab til byggeri, entrepriseret, og byggebranchen generelt, til at gennemgå kontrakten, og skriv ikke under, før alle materialevalg er taget, og udenomsarealernes færdiggørelse er aftalt.

Hvad vil det koste?

Hvis du skal have m4 Arkitekter til, at rådgive dig med henblik på nybyggeri, vil vi, når kompleksiteten af dit byggeri er kendt, give dig et tidsestimat ud fra vores timepris på kr. 1.500,- inkl. moms.

Så JA – Din boligdrøm kan gå i opfyldelse…